XLVI Sesja Rady Miejskiej (wideo)

0 1 950
Porządek obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Makowie Maz., która odbyła się w czwartek 24. maja, liczył 24 punkty. Radni sprawnie uporali się z nim w dwie godziny.
Po wygaśnięciu mandatu radnego Bryla i wcześniejszej rezygnacji radnego Jaworowskiego, Rada liczy obecnie trzynastu radnych. Na czwartkowej sesji wszyscy byli obecni.
Radni przyjęli m.in. sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2017 rok oraz udzielili Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Nadali nazwy kilku makowskim ulicom. Przyznali trzy odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego” (Katarzyna Olzacka – pośmiertnie oraz Stanisław Podolak i Jerzy Szymborski). Rada ustaliła także wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Maków Mazowiecki, Radni podjęli również uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na remont ulic – Zachodniej, Kolejowej i Zielony Rynek. Rada dokonała też zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 rok oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2018-2024. Radni – poza jednym głosem przeciw – uchwalili także przyznanie długoterminowej pożyczki spółce Juma. Obszerniejszą informację o podjętych uchwałach opublikujemy niebawem.

Content not available.
Please allow cookies by clicking Accept on the banner

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Wdrożyliśmy RODO, chronić i zabezpieczyć Twoje dane osobowe. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz na to zgodę Więcej informacji Akceptuj Czytaj więcej

Wdrożyliśmy RODO, chronić i zabezpieczyć Twoje dane osobowe. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz na to zgodę Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij