Urząd Skarbowy informuje – METODA PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (MPP) – Split payment – zmiany od 1 listopada

0 1 983

Urząd Skarbowy informuje – METODA PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (MPP) – Split payment – zmiany od 1 listopada 

METODA PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (MPP) – Split payment 
Zmiany od 1 listopada 2019 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim informuje, że stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (MPP) od 1 listopada 2019r. ustawą z dnia  9.08.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2019 poz. 1751)  jest obowiązkowe w odniesieniu do dostaw określonej kategorii towarów i usług określonych w załączniku nr 15 ustawy o VAT . Mechanizm obejmie tym samym branże: stalową, paliwową, usług budowlanych i przenoszenia uprawnień do emisji CO2, a także transakcje, których przedmiotem są:

  • części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
  • maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria,
  • węgiel i produkty węglowe.

Jednocześnie zachowana została możliwość dobrowolnego stosowania przez podatników mechanizmu podzielonej płatności w stosunku do pozostałych towarów i usług.

 Zastosowanie mechanizmu podzielnej płatności dotyczy także podatników, których transakcje na fakturze stanowią kwotę, która przekracza  15 tysięcy złotych  lub równowartość  tej kwoty.

Podatnik sprzedający i nabywający towary lub usługi objęte obowiązkową procedurą Split payment musi posiadać rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i będzie zobowiązany dodać adnotację na wystawianej fakturze: „mechanizm podzielonej płatności”.

Oprócz dodatkowych obowiązków nowe przepisy wprowadzają także ułatwienia w modelu dobrowolnego i obowiązkowego stosowania w/w procedury.

Polegają one na możliwości:

– opłacania z rachunku VAT (poza VAT oraz VAT z faktur otrzymywanych od kontrahentów) również należności z tytułu podatków dochodowych  PIT,CIT; akcyzy, cła, VAT od importu oraz składek ZUS,

– stosowania MPP do zaliczek wnoszonych przed wystawieniem faktury,

– dokonywania jednym przelewem płatności za więcej niż jedną fakturę.

 W sytuacji niezastosowania się do wymogu dokonania płatności przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności konsekwencje z jakimi spotka się podatnik to:

  1. a) poniesienie solidarnej odpowiedzialność ze zbywcą,
  2. b) nałożenie  dodatkowego zobowiązania podatkowego,
  3. c) poniesienie odpowiedzialności karnej  skarbowej przez nabywcę,
  4. d) brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym wartości zapłaconej faktury.
 Ważne!

1 stycznia 2020 r. zostaje wprowadzony obowiązek zapłaty na rachunek  wskazany w Wykazie podatników VAT dostępnym pod adresem www.podatki.gov.pl .

  • właściwym rachunkiem, który pozwala podatnikowi na wywiązanie się z tych obowiązków, jest rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Prosimy zatem o sprawdzenie, czy wykorzystywane do działalności gospodarczej rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w SKOK otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika zostały zgłoszone do urzędu skarbowego.

Przydatne informacje dla przedsiębiorców o MPP i Wykazie podatników VAT (w tym pytania i odpowiedzi, ulotki i prezentacje) znajdują się na stronie kampanii edukacyjnej Ministerstwa Finansów Bezpieczna transakcja dostępnej pod adresem https://www.podatki.gov.pl/vat/bezpieczna-transakcja/ .

Bieżących informacji w powyższym zakresie udzielają również pracownicy urzędu skarbowego.

                                                                                       Naczelnik Urzędu Skarbowego

                                                                                        W Makowie Mazowieckim

                                                                                           Katarzyna Wróblewska

Branti

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Wdrożyliśmy RODO, chronić i zabezpieczyć Twoje dane osobowe. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz na to zgodę Więcej informacji Akceptuj Czytaj więcej

Wdrożyliśmy RODO, chronić i zabezpieczyć Twoje dane osobowe. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz na to zgodę Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij