Niełatwa droga do ożywienia komunikacji autobusowej w powiecie

4 2 127

Niełatwa droga do ożywienia komunikacji autobusowej w powiecie 

Na internetowej stronie starostwa powiatowego w Makowie Maz. znaleźliśmy informację o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Do ogłoszenia dołączone były rozkłady jazdy autobusów. Gdyby zaczęły obowiązywać, makowski dworzec znowu zatętniłby życiem, pomyśleliśmy. I zaraz zapytaliśmy w starostwie o szanse realizacji tego zamierzenia. Odpowiedź nadeszła bardzo szybko, udzielił jej dyrektor Wydziału Komunikacji Paweł Pyra. Z lektury otrzymanego pisma wynika jednak, że droga do sprawnej komunikacji publicznej w powiecie makowskim jest jednak daleka. Poniżej publikujemy pismo z odpowiedzią na nasze pytania. Wytłuszczenia pochodzą od redakcji.

W związku z otrzymanym w dniu 08.01.2019 r., zapytaniem informuję, iż opublikowanie w dniu 02.01.2019 r. ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 23 ust 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U z 2018 r., poz. 2016), zgodnie z którym obowiązkiem organizatora publicznego transportu zbiorowego jest opublikowanie w terminie nie krótszym niż jeden rok ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Aby lepiej zrozumieć zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym należy sięgnąć do definicji organizatora i operatora publicznego transportu zbiorowego, które zostały uregulowane w art. 4 ust. 1 w/w ustawy. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, stawia powiat w roli organizatora publicznego transportu zbiorowego. Obszar działania lub zasięg powiatowych przewozów pasażerskich określa art. 7 ust 1 pkt 3 w/w ustawy. Dodatkowo art. 7 ust 4 pkt 4  iż zadania organizatora w przypadku powiatu »konuje starosta.

Konkludując stwierdzam, że

publikując przedmiotowe ogłoszenie wypełniliśmy ciążący na staroście obowiązek ustawowy, warunkujący wyłonienie operatora publicznego transportu zbiorowego w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Ewentualne postępowanie mające na celu wyłonienie operatora może być przeprowadzone dopiero 2 stycznia 2020 r.

Na dzień dzisiejszy, zadania z zakresu wykonywania regularnych przewozów osób w krajo»m transporcie drogowym wykonywane są na podstawie zezwoleń wydawanych w trybie rozdziału 3 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.). Ostatnia nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, wprowadzona art. 28 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2435), pozwala na prowadzenie działalności w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym na podstawie posiadanych uprawnień, nie dłużej niż do dnia 3 1 grudnia 2019 r. Jednocześnie uregulowano, iż zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2018 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 3 1 grudnia 2019 r. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż wprowadzone regulacje wywołują skutek w postaci odroczenia wejścia w życie w pełnym zakresie, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym do dnia 1 stycznia 2020 r. Analogiczna sytuacja tj. przesunięcie czasookresu wejścia w życie w/w ustawy miała miejsce w minionych latach tj. w roku 2016 i 2017.

Wracając do kwestii treści opublikowanego ogłoszenia, chcę zaznaczyć, iż w sekcji 3 ogłoszenia, w wykazie linii użyteczności publicznej w pierwszej kolejności ujęto siedem linii wykonywanych na podstawie dotychczas udzielonych zezwoleń. Pozostałe linie mają zapewnić dojazd z siedziby miasta/gminy do siedziby powiatu. Przebieg projektowanych linii będzie ustalany w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Na marginesie chce zaznaczyć, iż ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, była wielokrotnie nowelizowana. Na dzień dzisiejszy w przygotowaniu i procedowaniu są kolejne projekty. Obawy powiatu jako organizatora powiatowych przewozów pasażerskich rodzą się w kwestii finansowania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego, która wymaga pilnego uregulowania.

Z up. Starosty

mgr Paweł Pyra

Dyrektor Wydziału Komunikacji

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

 1. [d] mówi

  Tylko te wszystkie tłumaczenia, że się „nie da” to są trochę słabe. Da się, tylko trzeba chcieć.
  Na przykładzie Lipna, Szkoda, że nie można tak jak w Lipnie: http://www.pztp-lipno.pl/, powiecie wielkością odpowiadającego makowskiemu, strukturą ludności i budżetem także. Tylko tam są prawdziwi samorządowcy, którym chce się chcieć i prawdziwie, jak przystało na gospodarzy, dbają o mieszkańców powiatu. To trochę jak nie u nas, gdzie panuje marazm, zastój i wszechobecne narzekanie, albo na brak pieniędzy, albo na przepisy (jak powyżej) albo Bóg wie na co jeszcze. A prawda jest taka, że się po prostu nie chce. I nic się nie zmieni, dopóki komuś nie zacznie zależeć.
  Mimo, że wyjechałem z Makowa juz bardzo dawno temu, udalo mi się pracować w moim życiu zawodowym z pasjonatami, którzy potrafili zrobić dużo rzeczy, nawet tych, których wydawało się, że się „nie da”.
  Jeżeli byłby ktoś, kto rzeczywiście dba o mieszkańców, pierwszą sprawą byłoby stworzenie kompleksowego opracowania potrzeb komunikacyjnych powiatu, uwzględniającego tak nasze dwa miasta i pomniejszcze miejscowości, potrzeby dojazdu do lekarza, szpitala, pracy i szkół. i założę się, że można na tym zrobić pieniądze. Tylko trzeba chcieć, prawda?
  Ciekawe, czy są tacy pasjonaci w Makowie, jeżeli tak, to niech się wpiszą,

 2. MM mówi

  To przykre, że osoby z okolicznych wsi nie mają czym dojechać do lekarza, czy na zwykłe zakupy. Drodzy samorządowcy, nie wszyscy tak jak Wy posiadają samochody lub mieszkają w mieście!!!

 3. Bohdan mówi

  Do MM.
  Burmistrz i Starosta pełnią swoje funkcje kolejne kadencje to taki temat powinni rozwiązać z zamkniętymi oczami.

 4. SF. mówi

  Jak cokolwiek ma się zmienić w Makowie czy powiecie skoro kolejny raz „mądry” lud wybiera te same władze? To tylko świadczy o poziomie intelektualnym mieszkańców. Bardzo to wszystko przykre…

Wdrożyliśmy RODO, chronić i zabezpieczyć Twoje dane osobowe. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz na to zgodę Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij