Kto powinien usuwać śnieg oraz aktualny wykaz ulic i dróg przewidzianych do odśnieżania

1 1 587

Kto powinien usuwać śnieg oraz aktualny wykaz ulic i dróg przewidzianych do odśnieżania 

Nie da się zaprzeczyć: nadeszła zima, czyli „sorry, taki mamy klimat”. Jest zimno i ostatnio pada śnieg. Trzeba odśnieżać. Kto powinien się tym zajmować?

Mamy w mieście trzy rodzaje dróg.

  • Miejskie, ich odśnieżaniem zajmuje się spółka miejska MPUK Należą do nich ulice, zatoki, chodniki, miejsca postojowe, zatoczki autobusowe.
  • Drogi powiatowe podlegające starostwu; ich odśnieżaniem zajmuje się Zarząd Dróg Powiatowych. Drogą powiatową jest cała ulica Słoniawska i część ulicy Warszawskiej – od ronda 100-lecia Niepodległości do granic administracyjnych miasta.
  • Droga wojewódzka, czyli ulica Mazowiecka. Za jej odśnieżanie odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Wszystkie chodniki przy posesjach, w tym chodniki przy kamienicach przy Rynku musi odśnieżać właściciel posesji.

Jeśli chodzi o Rynek, to ulice dookoła niego, sam Rynek wewnątrz oraz miejsca parkingowe odśnieża MPUK. Chodniki przy kamienicach – właściciele posesji. Przypominamy podstawę prawną takiej regulacji:

Art. 5. ust 1. pkt 4 (Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.) – uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych

Na właścicielach lub zarządcach nieruchomości spoczywa także obowiązek odśnieżania dachów.

Komunikat przypominający o tym obowiązku wydało niedawno MSWiA: „W związku z opadami śniegu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności odśnieżania dachów i usuwania lodowych sopli.

Odśnieżanie dachu i usuwanie sopli należy do obowiązków właściciela bądź zarządcy nieruchomości. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty wielkopowierzchniowe, m.in. hipermarkety, hale targowe i sportowe oraz magazyny.

Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu może zostać ukarany mandatem. Można również wprowadzić natychmiastowy zakaz użytkowania obiektu.

Poniżej publikujemy aktualny wykaz dróg (wraz zatokami parkingowymi) przewidzianych do odśnieżania i zwalczania śliskości.

L.p. Nazwa ulicy
1. Adamowska
2. Admirała Rickovera (wraz zatokami postojowymi przy bloku Ciechanowska 3c oraz przy posesji LO)
3. Anny Walentynowicz
4. Armii Krajowej (wraz z zatoką postojowa na wysokości sklepu Mila)
5. Bolesława Chrobrego
6. Bolesława Krzywoustego
7. Bolesława Prusa
8. Brzozowa
9. Bursztynowa
10. Buźniczna
11. Chabrowa
12. Cicha
13. Ciechanowska główna
14. Ciechanowska – osiedle
15. Cmentarna wraz z zatoką parkingową
16. Czesława Miłosza
17. Diamentowa
18. Dolna
19. Długa
20. Dunaj
21. Franciszkańska
22. Fiołkowa
23. Fryderyka Chopina
24. Generała Pułaskiego (wraz z zatoka postojową na wysokości i po stronie SP Nr 2)
25. Grabowa
26. Graniczna
27. Grzybowa
28. Henryka Sienkiewicza
29. Hugo Kołłątaja
30. Jałowcowa
31. Jarosława Iwaszkiewicza
32. Jaśminowa
33. Jesionowa
34. Jodłowa
35. Józefa Piłsudskiego
36. Juliana Tuwima
37. Juliusza Słowackiego
38. Kanałowa
39. Kilińskiego
40. Klonowa
41. Kolejowa
42. Konwaliowa
43. Konstytucji 3 Maja
44. Gałczyńskiego
45. Kopernika
46. Kościelna
47. Królowej Jadwigi
48. Krótka
49. Leśna
50. Leopolda Staffa
51. Liliowa
52. Lipowa
53. Łąkowa (wraz odcinkiem drogi gminnej do działki Błysk)
54. 1 Maja (wraz z zatokami postojowymi po stronie i na wysokości sklepu Stokrotka oraz pawilonów handlowych)
55. Macieja Rataja
56. Malinowa
57. Marii Konopnickiej
58. Mieszka I
59. Nadrzeczna
60. Ogrodowa
61. Perłowa
62. Polna
63. Poprzeczna
64. Prosta
65. Przemysłowa
66. Rolna
67. Rotmistrza Pileckiego
68. Różana
69. Rumiankowa
70. Rynek
71. Rzemieślnicza
72. Słonecznikowa
73. Sobieskiego
74. Sportowa (wraz z zatoka postojowa na wysokości SP Nr 1 i pawilonu sportowego oraz działki o numerach ewidencyjnych 1484 i 444)
75. Sportowa do lasu – działka numer 450
76. Spółdzielcza
77. Szafirowa
78. Szmaragdowa
79. Stanisława Staszica
80. Świerkowa
81. Tadeusza Kościuszki (wraz z zatokami postojowymi)
82. Wąska
83. Wierzbowa
84. Wincentego Witosa (wraz z zatokami postojowymi)
85. Wiśniowa
86. Władysława Stanisława Reymonta
87. Władysława Broniewskiego
88. Władysława Jagiełły
89. Wrzosowa
90. Zachodnia
91. Zagrodowa
92. Zielony Rynek
93. Zofii Nałkowskiej
94. Zwrotna
95. Zrembowska
96. Żytnia
97. Drogi wewnętrzne na terenie byłego zakładu POM (ulica Mazowiecka działki o nr ew. 642/18, 647/4)
98. Droga gruntowa do Zakliczewo (odcinek od ulicy Moniuszki do granic Makowa Mazowieckiego z gminą Szelków – działka nr 361/1)
99. Droga w części bitumiczna i w części gruntowa od Moniuszki do zabudowy jednorodzinnej – działka nr 340/1.
100. Droga gruntowa od ulicy Przasnyskiej do ogródków działkowych – działka o nr ew. 44
101. Droga gminna przy Markecie ,,Mrówka” – działki o nr ew. 229/2, 206/1
102. Droga dojazdowa do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ulicy Mickiewicza 31 – działka nr ew. 1094/1
103. Droga dojazdowa od ulicy Mickiewicza w kierunku bloku Gen. Pułaskiego 2 C i bloku Mickiewicza 27 C – do granicy nieruchomości
104. Zjazd z ulicy Sportowej w kierunku Parku Sapera wraz z zatokami postojowymi.

 

Wykaz parkingów przewidzianych do odśnieżania i zwalczania śliskości

Lp. Nazwa Parkingu
1. Parking pomiędzy ul. Kilińskiego i ul. Moniuszki
2. Parking pomiędzy ul. Kilińskiego i ul. Kościelną wraz z wewnętrznymi chodnikami
3. Parking przy ul. Polnej 1
4. Parking przy ul. Mickiewicza 10
5. Parking przy Urzędzie Miejskim ul. Moniuszki 6
6. Parking przy ul. Witosa 2

 

Wykaz chodników, ciągów pieszo-rowerowych oraz placów publicznych przewidzianych do odśnieżania i zwalczania śliskości

Lp. Nazwa chodnika
1. Chodnik w ul. Ciechanowskiej (od wyjazdu z ulicy Ciechanowskiej, wzdłuż bloków 3A i 3B – działka nr 742/1 do ul. Kolejowej – oprócz chodnika wzdłuż garaży przy dawnej kotłowni Kopernika 12)
2. Chodnik w części ul. Kopernika i ulicy Adm. Rickovera

(od wejścia do budynku LO do wyjazdu ze sklepu Stihl oraz od sklepu Żabka przez jezdnię do wjazdu na parking SM L-W Jubilatka)

3. Chodnik w ulicy Kolejowej
4. Plac publiczny – Rynek południowy
5. Plac publiczny – Rynek północny
6. Chodnik wokół parkingu pomiędzy ul. Kilińskiego i ul. Moniuszki
7. Ciągi piesze w Parku Duńskim
8. Chodnik od Przedszkola Samorządowego Nr 2 do ul. Sportowej (Turbina)
9. Chodnik wzdłuż zalewu w ul. Mazowieckiej (od mostu na rzece Orzyc do przejścia dla pieszych przy ul. Krótkiej)
10. Chodnik w ul. Żytniej
11. Chodnik w ul. Kilińskiego i Kościelnej – wjazd na parking przy Kościele pw. Bożego Ciała
12. Chodnik przy Parku Duńskim – od Moniuszki i Kościelnej
13. Chodnik w ulicy A. Krajowej pomiędzy nieruchomością Armii Krajowej nr 54 a Armii Krajowej nr 60.
14. Chodniki obustronne wzdłuż ul. Kilińskiego, Kościelnej oraz jednostronny wzdłuż ulicy Moniuszki prostopadłe dla ulicy T. Kościuszki pomiędzy ulicą Moniuszki a ulicą Spółdzielczą
15. Chodnik przy pomniku – 1-go Maja i Moniuszki
16. Chodnik, ciąg pieszy, pieszo-rowerowy w ul. Armii Krajowej

(od skrzyżowania z Gen. Pułaskiego do wysokości budynku sklepu Mila oraz od wyjazdu ze sklepu Mila do końca ścieżki pieszo – rowerowej) oraz chodnik od przejścia dla pieszych przez jezdnię ulicy Armii Krajowej do wjazdu do sklepu Tesco wraz z przejściem

17. Chodnik, ciąg pieszo-rowerowy w ul. Polnej na odcinku od

ul. Witosa do ul. Tuwima

18. Chodnik w ulicy Grzybowej
19. Chodnik w ul. Sportowej – od wjazdu na Stadion Miejski do ul. Żytniej
20. Ciąg pieszy wzdłuż bloku Mickiewicza 24 od strony ulicy Kopernika, działka o nr ew. 709/12 – od wjazdu do ambulatorium wzdłuż parkingu do wjazdu do byłego budynku Manhattan
21. Ciąg pieszy w ulicy Różanej i obustronny w ulicy Wrzosowej
22. Chodnik od ulicy Bolesława Chrobrego do ulicy Królowej Jadwigi
23. Chodnik w ulicy Różanej od ulicy Liliowej do ulicy Rumiankowej
24. Chodnik w ul. Witosa (wzdłuż parkingu Witosa 2)

 

Wykaz zatok autobusowych przewidzianych do odśnieżania i zwalczania śliskości

Lp. Miejsce zatoki autobusowej
1. Zatoka autobusowa na drodze krajowej Nr 57 – po stronie sklepu Mila
2. Zatoka autobusowa na drodze krajowej Nr 57 – po stronie i na wysokości skrzyżowania z ulicą Kościelną
3. Zatoka autobusowa na drodze krajowej Nr 60 – po stronie i na wysokości skrzyżowania z ulicą Słoniawską
4. Zatoka autobusowa na drodze krajowej Nr 60 – po stronie i na wysokości skrzyżowania z ulicą Polną
5. Zatoka autobusowa na drodze krajowej Nr 60 – Rynek północny
6. Zatoka autobusowa na drodze powiatowej Nr 2118W – ul. Warszawska – na wysokości boiska SP Nr 1
7. Zatoka autobusowa na drodze powiatowej Nr 2118W – ul. Warszawska – po przeciwnej stronie boiska SP Nr 1
8. Zatoka autobusowa na drodze wojewódzkiej Nr W626 – ul. Mazowiecka – po stronie i na wysokości sklepu Grene
9. Zatoka autobusowa na drodze wojewódzkiej Nr W626 – ul. Mazowiecka – po przeciwnej stronie i na wysokości Zarządu Dróg Powiatowych
10. Zatoka autobusowa na drodze krajowej Nr 57 – ul. Przasnyska – po stronie i na wysokości Powiatowego Urzędu Pracy
11. Zatoka autobusowa na drodze krajowej Nr 57 – ul. Przasnyska – po stronie i na wysokości dawnej fabryki BOLT

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

  1. Grzesiek mówi

    To zapytajcie zarządu w Czerwinie czemu chodnika ma mazowieckiej nie chce odśnieżać. 😁😂

Wdrożyliśmy RODO, chronić i zabezpieczyć Twoje dane osobowe. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz na to zgodę Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij