Na co wydali pieniądze?

0 1 655

Zbliża się koniec roku, a wraz z nim przyszedł czas na podsumowanie minionych miesięcy. Sprawdź, jakie inwestycje zostały zrealizowane w powiecie makowskim i naszym subregionie dzięki pomocy samorządu województwa.

DROGI – 9 inwestycji ze wsparciem samorządu województwa

W ostatnich latach stan dróg w subregionie ostrołęckim znacznie się poprawił – zaznacza radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak. – To duża zasługa samorządu województwa mazowieckiego. Tylko w tym roku blisko 35 mln zł przeznaczyliśmy na remonty i modernizację dróg w regionie i mamy już tego efekty – dodaje.

Jak co roku jedną z największych pozycji w budżecie są środki na rozbudowę i modernizację dróg. Na ten cel do subregionu ostrołęckiego trafiło ponad 34,5 mln zł. Najważniejsze inwestycje to:

 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Szkwa w miejscowości Dęby w km 8+787 – 3,3 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka – Orło na terenie miasta i gminy Ostrów Mazowiecka oraz Gminy Małkinia Górna – 17 mln zł;
 • budowa mostu w miejscowości Boguty Pianki – 2,7 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka od km 21+940 do km 24+300 (L=2,360 km) odc. Czerwin – Malinowo – 2,4 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka od km 39+978 do km 41+861 miejscowości Ostrów Mazowiecka od obwodnicy S-8 ul. Lubiejewska, Grota Roweckiego i 3-go Maja – 3,4 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 694 na wybranych odcinkach od km 46+442 do km 46+920 i od km 48+000 do km 48+500 o łącznej długości 0,978 km w miejscowości Nur – 1,5 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka od km 24+300 do km 28+640 (od miejscowości Malinowo do miejscowości Jelonki) – 3,9 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. – Mława – Przasnysz – Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie – 92,7 tys. zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele – 73,8 tys. zł.

Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, największym zainteresowaniem w tym roku cieszyły się programy wsparcia. – To pokazuje jak duże potrzeby mają lokalne samorządy. Tworzenie nowych i remonty już istniejących obiektów sportowych, wsparcie dla działkowców, na działania służące ochronie powietrza – lista przedsięwzięć, które udało się w tym roku zrealizować przy udziale środków z budżetu Mazowsza jest wyjątkowo długa – dodaje.

434 lokalne inwestycje ze wsparciem sejmiku województwa mazowieckiego

Dzięki autorskim programom wsparcia w subregionie ostrołęckim zrealizowane zostały aż 434 inwestycje, z czego 95 w powiecie makowskim. To między innymi wsparcie z:

Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 17 inwestycji

 • przebudowa drogi powiatowej Orzyc – Magnuszew Mały – Przeradowo – 765,8 tys. zł;
 • zagospodarowanie rekreacyjno-kulturalne terenu Fortu nr 4 w Różanie – 1,4 mln zł;
 • przebudowa drogi gminnej w Nowe Łachy – Mroczki Kawki      690 tys. zł;
 • rozbudowa instalacji uzdatniania wody w Jankowie – 900 tys. zł;
 • przebudowa drogi powiatowej Biedrzyce – Gąsewo – Płoniawy-Bramura – 2,1 mln zł;
 • przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka – 77,4 tys. zł;
 • przebudowa drogi gminnej Ulaski-Budzyno Bolki (I etap) – 327,8 tys. zł;
 • przebudowa drogi gminnej Napiórki – Dzbądz – 372 tys. zł;
 • przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orłowo – 55,8 tys. zł;
 • przebudowa drogi gminnej Krasnosielc – Wola Józefowo – 881,6 tys. zł;
 • remont drogi gminnej Perzanowo – Lipniki oraz przebudowa drogi gminnej Lipniki – Mariampole – 506,7 tys. zł;
 • modernizacja sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim – 900 tys. zł;
 • przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń warsztatowo-magazynowych na sale lekcyjne oraz modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim – 1,3 mln zł;
 • budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo – 583,6 tys. zł;
 • budowa mostu na rzece Orzyc – 2,2 mln zł;
 • budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z garażem i zapleczem dla samochodu OSP we wsi Bobino Wielkie – 503,3 tys. zł;
 • budowa budynku Biblioteki i Centrum Kultury w Rzewniu – 2,9 mln zł.

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej – 7 inwestycji

 • budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Makowie Mazowieckim (etap II) – 132,7 tys. zł;
 • budowa sprawnościowego placu zabaw z elementami małej architektury w miejscowości Łachy Włościańskie – 115 tys. zł;
 • renowacja hali gimnastycznej przy ZPO w Sypniewie – 93,7 tys. zł;
 • budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Krasiniec – 112,5 tys. zł;
 • rozwój zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz wyposażenia boiska piłkarskiego w Krasnosielcu – 191,2 tys. zł;
 • budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Załuzie – 200 tys. zł;
 • modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerwonce – 146,4 tys. zł.

Pomocy finansowej dla gmin w ramach zadań OSP-2021 i MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 17 inwestycji

 • OSP Czerwonka – sprzęt specjalistyczny – 7,7 tys. zł;
 • OSP Dąbrówka – remont strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Zaręby – remont strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Drążdżewo – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka – 15 tys. zł;
 • OSP Krasnosielc – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka – 15 tys. zł;
 • OSP Krasnosielc – remont strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Sieluń – modernizacja strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Jaciążek – remont strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Obłudzin – remont strażnicy – 85 tys. zł;
 • OSP Szygi – samochód średni ratowniczo-gaśniczy – 485 tys. zł;
 • OSP Rzewnie – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka – 14 tys. zł;
 • OSP Orłowo – sprzęt specjalistyczny – 120 tys. zł;
 • OSP Rzewnie – odzież ochrony indywidualnej strażaka – 12 tys. zł;
 • OSP Orłowo – remont strażnicy – 9 tys. zł;
 • OSP Rawy – modernizacja strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Stary Szelków – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka, sprzęt specjalistyczny – 20 tys. zł;
 • OSP Stary Szelków – modernizacja strażnicy – 25 tys. zł.

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE44 inwestycje

 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Adamowo – 10 tys. zł;
 • zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-integracyjnego w miejscowości Guty Duże – 10 tys. zł;
 • wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Guty Małe – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipniki – 10 tys. zł;
 • wymiana opraw oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Sewerynowo – 10 tys. zł;
 • zagospodarowanie placu gminnego w sołectwie Gościejewo – 10 tys. zł;
 • zagospodarowanie placu gminnego w sołectwie  Chełchy Iłowe – 10 tys. zł;
 • zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Rafały – 10 tys. zł;
 • utwardzenie parkingu przy placu zabaw w sołectwie Szwelice – 10 tys. zł;
 • zagospodarowanie placu gminnego w sołectwie Tłucznice – 10 tys. zł;
 • wyposażenie placu zabaw w miejscowości Nowy Krasnosielc – 10 tys. zł;
 • modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Raki – 10 tys. zł;
 • wyposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Przytuły – 10 tys. zł;
 • wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Karolewo – 10 tys. zł;
 • modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Wólka Drążdżewska – 10 tys. zł;
 • wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice-Folwark – 10 tys. zł;
 • wyposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Bagienice Szlacheckie – 10 tys. zł;
 • wykonanie ogrodzenia posesji wiejskiej oraz rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Modzele – 10 tys. zł;
 • wykonanie na placu wiejskim altanki oraz instalacji urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Długołęka – Koski – 10 tys. zł;
 • wykonanie wymiany oświetlenia ulicznego na ledowe oraz instalacja wiaty przystankowej w miejscowości Ochenki – 10 tys. zł;
 • zagospodarowanie terenu w sołectwie Retka – 10 tys. zł;
 • montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej w Zawadach Dworskich – 10 tys. zł;
 • zagospodarowanie terenu w sołectwie Łęgi – 10 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Zblicha – 10 tys. zł;
 • zagospodarowanie terenu w sołectwie Chodkowo Biernaty oraz montaż punktów świetlnych – 10 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kobylin – 10 tys. zł;
 • zagospodarowanie terenu w sołectwie Nowy Podoś – 10 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Suche – 10 tys. zł;
 • remont dachu na budynku gospodarczym znajdującym się na placu wiejskim w miejscowości Załęże-Eliasze – 10 tys. zł;
 • ogrodzenie działki przeznaczonej na cele integracyjne w miejscowości Słojki – 10 tys. zł;
 • rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chrzczony – 10 tys. zł;
 • wykonanie oświetlenia ulicznego solarnego w miejscowości Dąbrówka – 10 tys. zł;
 • remont ogrodzenia boiska wiejskiego w miejscowości Łachy Włościańskie – 10 tys. zł;
 • rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Orłowo – 10 tys. zł;
 • zagospodarowanie placu wiejskiego w sołectwie Rzechowo Gać – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości. Ziemaki – 9,9 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzechówek – 10 tys. zł;
 • zagospodarowanie placu wiejskiego w sołectwie Szczeglin Poduchowny – 9,9 tys. zł;
 • modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Poświętne – 10 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciepielewo – 10 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Szelków – 5,8 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Pomaski Wielkie – 7,2 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Smrock-Kolonia – 8,2 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego we wsi Orzyc – 10 tys. zł.

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu – 7 inwestycji

 • kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej na terenie Miasta Maków Mazowiecki – 8,4 tys. zł;
 • tworzenie nowych i rewitalizacja istniejących terenów zieleni w gminie Krasnosielc – 20 tys. zł;
 • tworzenie i rewitalizacja zieleni na terenie gminy Różan – 64 tys. zł;
 • utworzenie terenów zielonych na działkach gminnych w miejscowości Płoniawy Kolonia, Płoniawy-Bramura i Szczuki – 25 tys. zł;
 • przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej w gminie Młynarze – 18 tys. zł;
 • jesteśmy zdrowi – oddychamy czystym powietrzem w gminie Szelków – 59 tys. zł;
 • utworzenie terenów zielonych na placu gminnym w Młynarzach – 22,1 tys. zł.

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – 1 inwestycja

 • modernizacja parkingu na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „METALOWIEC” w Makowie Mazowieckim (etap II) – 10 tys. zł.

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 2 inwestycje

 • wykonanie elewacji frontowej kościoła w Sieluniu – 80 tys. zł;
 • remont wnętrza zabytkowego budynku Kościoła Parafialnego św. Jacka w Rzewniu – 80 tys. zł.

ZDROWIE – 12 inwestycji ze wsparciem samorządu województwa

Zdaniem członka zarządu województwa mazowieckiego Elżbiety Lanc rok 2021 był czasem dużych inwestycji w placówkach medycznych. – Tylko w tym roku blisko 17 mln zł przekazaliśmy ostrołęckiemu szpitalowi. Niedawno otworzyliśmy tam oddział chirurgii naczyniowej, który w ciągu ostatnich dwóch lat dofinansowaliśmy kwotą 14 mln zł. To pokazuje, że z naszą pomocą mazowieckie szpitale stale się rozwijają – dodaje.

Na inwestycje w służbie zdrowia w regionie ostrołęckim w 2021 r. władze Mazowsza przeznaczyły ponad 16,7 mln zł. Ponadto samorząd województwa kontynuował realizację projektu unijnego, w ramach którego do placówek medycznych w regionie ostrołęckim trafił kolejny sprzęt i środki ochrony osobistej. Do tej pory placówki medyczne z subregionu ostrołęckiego otrzymały już 219 sztuk aparatury medycznej, 823 sztuki wyposażenia, ponad 3,1 mln sztuk środków ochrony osobistej oraz 26,9 tys. litrów płynów do dezynfekcji. Tegoroczne inwestycje zdrowotne to:

 • adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – 88 tys. zł;
 • poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – 357 tys. zł;
 • tężnia solankowa z miejscem do wypoczynku w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce – 980 tys. zł;
 • wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego „OHMATDYT” jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii – 86,5 tys. zł;
 • zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce – 542 tys. zł;
 • zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa mazowieckiego – 16,4 tys. zł;
 • zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – 8,4 mln zł;
 • zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – 1,5 mln zł
 • zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Urologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – 2,7 mln zł;
 • zakup systemu dla zakładu żywienia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – 62 tys. zł;
 • zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno- stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – 951 tys. zł;
 • zakup ambulansów ratunkowych dla MEDITRANS OSTROŁĘKA – 1 mln zł.

KULTURA – 5 inwestycji ze wsparciem samorządu województwa

Jak zaznacza Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego, największą inwestycją kulturalną w regionie ostrołęckim była w tym roku budowa sceny plenerowej w Zagrodzie Kurpiowskiej. – Udało się. Scena w Kadzidle powstała. Jestem pewna, że to miejsce będzie tętniło życiem.

Na rozbudowę, modernizację i rozwój kultury w subregionie ostrołęckim władze Mazowsza przeznaczyły ponad 1,5 mln zł. Największe inwestycje zrealizowane w tym roku to:

 • budowa sceny plenerowej w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce – 1,3 mln zł;
 • budowa systemu detekcji pożaru w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce – 111 tys. zł;
 • zakup obrazu Teofila Kwiatkowskiego – Polonez/Zawisza Czarny do zbiorów Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce – 26 tys. zł;
 • zakup plotera do druku wielkoformatowego w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce – 60 tys. zł;
 • zakup serwera plików dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce – 28,9 tys. zł.

* Dane (stan na 17.12.2021 r.).

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Wdrożyliśmy RODO, chronić i zabezpieczyć Twoje dane osobowe. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz na to zgodę Więcej informacji Akceptuj Czytaj więcej