27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego

1 1 399

W tym roku mija 31 lat od reformy samorządowej. Był to pierwszy, obok wprowadzenia w 1999 r. samorządów powiatowego i wojewódzkiego oraz wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r., krok milowy w rozwoju naszego kraju i naszego województwa. Powierzenie poszczególnych zadań samorządom otworzyło obywatelom drzwi do decydowania i współtworzenia najbliższego otoczenia.

Reforma samorządowa była testem odpowiedzialności obywatelskiej zauważa marszałek Adam Struzik. – Jako samorządowcy i obywatele zdaliśmy ten test pozytywnie, czego obrazem mogą być zmiany, które dokonały się na mazowieckich wsiach, w miastach i miasteczkach – zaznacza. Reforma pokazała, że to właśnie mieszkańcy najlepiej znają potrzeby swoich „małych ojczyzn”. Mocniej angażujemy się w przedsięwzięcia, które dotyczą nas bezpośrednio i na które mamy realny wpływ.

Czym jest samorząd województwa?

Samorząd województwa mazowieckiego tworzymy my wszyscy – Mazowszanie, czyli ponad 5,4 mln osób mieszkających na terenie województwa mazowieckiego. Oczywiście nie możemy zarządzać nim wszyscy razem, dlatego w wyborach bezpośrednich wybieramy naszych reprezentantów do sejmiku województwa mazowieckiego. 51 radnych podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące rozwoju i przyszłości naszego regionu.

To właśnie radni wybierają zarząd województwa mazowieckiego, w skład którego wchodzi marszałek, dwóch wicemarszałków oraz dwóch członków zarządu. Zarząd wprowadza w życie decyzje podjęte przez radnych województwa, zarządza budżetem Mazowsza i nadzoruje jednostki mu podlegające. Za sprawną realizację zadać powierzonych samorządowi województwa odpowiada urząd marszałkowski województwa mazowieckiego.

Samorząd to nie tylko urząd

Na Mazowszu jest blisko 3 tys. km dróg wojewódzkich. Ich bieżącym utrzymaniem, ale też remontami, budową nowych dróg i mostów zajmuje się samorząd województwa mazowieckiego, a dokładnie jedna z jego jednostek – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Tylko w tym roku na inwestycje drogowe z budżetu Mazowsza przeznaczano 444 mln zł, w tym 384,2 mln zł na drogi wojewódzkie, 26,6 mln zł na drogi powiatowe, a 33, 2 mln zł – gminne. Samorząd województwa prowadzi również dwie spółki kolejowe – Koleje Mazowieckie oraz Warszawską Kolej Dojazdową. Pierwsza z nich otrzyma w tym roku 392,5 mln zł z budżetu Mazowsza, druga – 37,6 mln zł.

Pomoc dla gmin i powiatów

Dobra współpraca między samorządami to gwarancja rozwoju, dlatego każdego roku samorząd Mazowsza przeznacza pieniądze na różnego rodzaju programy wsparcia. W tym roku to aż 250 mln zł. Skorzystać z nich mogą m.in. gminy i powiaty, działkowcy, jednostki OSP czy właściciele obiektów zabytkowych.

Placówki służby zdrowia

Do zadań samorządu województwa mazowieckiego należy też ochrona zdrowia i polityka społeczna. 26 szpitali i placówek służby zdrowia na Mazowszu nadzorowanych i dofinansowywanych jest przez urząd marszałkowski. Wsparcie placówek służby zdrowia to największa pozycja w tegorocznym budżecie Mazowsza – 497 mln zł. Pieniądze przeznaczane są m.in. na modernizacje, doposażenia w najnowszy sprzęt, remonty, ale też budowę nowych obiektów. W subregionie ostrołęckim pod opieką samorządu Mazowsza są Mazowiecki Szpital Specjalistyczny oraz „Meditrans Ostrołęka”.

Muzea, teatry – czyli kultura

Mazowsze prowadzi również 30 instytucji kultury. Należą do nich teatry, muzea, skanseny itp. Każdego roku dzięki pieniądzom z budżetu województwa mazowieckiego oraz funduszom unijnym realizowanych jest wiele inwestycji. W tym roku do instytucji kultury trafi ponad 70 mln zł z budżetu Mazowsza. Muzeum Kultury Kurpiowskiej oraz Pomnik Mauzoleum żołnierzy poległych w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku to placówki wspierane przez samorząd województwa mazowieckiego.

Fundusze unijne wsparciem rozwoju

Duży wpływ na dynamiczny rozwój kraju i poszczególnych regionów miały środki unijne. – Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. pojawiły się nowe możliwości – podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego. – Fundusze unijne sprawiły, że zaczęły rozwijać się nie tylko duże aglomeracje, ale także wsie i małe miasteczka. Szybko okazało się, że polskie regiony stały się liderem w ubieganiu się o te środki. Skorzystały i nadal korzystają z nich samorządy, przedsiębiorcy, jednak największe i najbardziej widoczne zmiany zaszły na terenach wiejskich. Fundusze unijne stały się motorem rozwoju mazowieckich wsi. I nie chodzi tu jedynie o dopłaty bezpośrednie, ale cały wachlarz wsparcia skierowany do terenów wiejskich, m.in. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przed nami nowa perspektywa finansowa na lata 2021-27, program Polska Wschodnia, z którego dzięki naszym staraniom będzie mogło korzystać także Mazowsze zaznacza.

Przed samorządami nowe wyzwania i możliwości zauważa Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego. – Przed samorządami wiele wyzwań. Nadal musimy radzić sobie ze skutkami, jakie niesie trwająca pandemia. Pokazała nam ona, jak ważna jest dobra kondycja polskiej służby zdrowia. Właśnie dlatego największą pozycją w tegorocznym budżecie jest wsparcie dla placówek służby zdrowia – 479 mln zł. Do placówek medycznych skierowaliśmy również szereg programów wsparcia, które pomogą w walce z pandemią . A na ostatniej sesji sejmik zaakceptował propozycję stypendiów dla studentów medycyny. Chcemy, aby jak najwięcej młodych medyków zostało na Mazowszu i tu leczyło pacjentów – podkreśla.

Mazowsze pomaga samorządom

W ubiegłym tygodniu Sejmik Województwa Mazowieckiego zadecydował o przyznaniu środków na ochronę powietrza i walkę z suszą, remonty strażnic, sprzęt i samochody dla jednostek OSP, rozwój sołectw oraz renowacje zabytków – podkreśla radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak. – Do subregionu ostrołęckiego trafi w sumie ponad 7,2 mln zł. Dzięki tym środkom zrealizowanych zostanie 26 inwestycji związanych z ochroną powietrza i walką z suszą, a 28 strażnic OSP przejdzie modernizacje. Ponadto 34 jednostki OSP otrzymają blisko na zakup niezbędnego sprzętu oraz samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wsparcie trafi także do 226 sołectw. Największa pula środków –wspomoże remonty i modernizacje 19 obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie subregionu ostrołęckiego – zaznacza radny.

Flaga – symbol, który jednoczy

Dzień Samorządu Terytorialnego to doskonała okazja, aby przy urzędach miast, gmin, przy szkołach czy na rynkach zawisła Flaga Województwa Mazowieckiego. Dzięki marcowej decyzji radnych województwa mazowieckiego flaga może być wykorzystywana przez wszystkich w celach identyfikacyjnych i promocyjnych, a także, po uzyskaniu zgody zarządu województwa mazowieckiego, umieszczona również na przedmiotach przeznaczonych do handlu. Symbolika flagi nawiązuje do historycznego herbu książąt mazowieckich i przypomina, jak długa, bogata i burzliwa była historia Mazowsza. Integruje i skłania do refleksji o naszych korzeniach. To symbol regionalnego patriotyzmu i przywiązania do mazowieckiej kultury, tradycji, ale także troski o dobro wspólne.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

  1. mieszkaniec mówi

    Dzień Matki. Matka jest tym najbliższym sercu osobą. Kogo to obchodzi Wasza rocznica samorządowa. Struzik ło to jedyny samorządowiec. Typowe myślenie małomiasteczkowego działacza PSL. A gdzie tygrysek?.

Wdrożyliśmy RODO, chronić i zabezpieczyć Twoje dane osobowe. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz na to zgodę Więcej informacji Akceptuj Czytaj więcej