Prawo dostępne dla każdego

0 3 638

Prawo dostępne dla każdego 

List od Prezydenta RP Andrzeja Dudy do redakcji Makowonline w sprawie ustawy o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Otrzymaliśmy dzisiaj list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. List dotyczy bardzo ważnej sprawy – mianowicie dostępu do nieodpłatnych porad prawnych.

„Zwracam się do Państwa w sprawie o wielkim społecznym znaczeniu. – napisał prezydent Andrzej Duda. – Od 1 stycznia 2019 roku weszła w życie zainicjowana przeze mnie nowelizacja Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Jest to akt ogromnie istotny. Suwerenna, demokratyczna Rzeczpospolita Polska nie może ignorować zjawiska tzw. wykluczenia prawnego. Jest ono groźne dla trwałości naszej narodowej wspólnoty i godzi w fundamentalne zasady konstytucyjne, takie jak sprawiedliwość społeczna czy równość wszystkich obywateli wobec prawa. Przyjęte przez parlament i podpisane przeze mnie nowe regulacje przebudowują cały system udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Zasadniczym celem tych nowelizacji jest dobro obywateli i umocnienie ich zaufania do własnego państwa.

To sprawa ogromnie ważna dla Polaków, ważna dla naszej Ojczyzny – dla umacniania społecznej spójności, poczucia równości obywatelskiej i sprawiedliwości. Już dzisiaj gorąco dziękuję Państwu za zrozumienie doniosłości tego wyzwania i za gotowość do wsparcia naszych wspólnych publicznych działań. Proszę przyjąć moje serdeczne pozdrowienia” – kończy swój list prezydent.

Prawo dostępne dla każdego

Najważniejsze zmiany, jakie przewiduje znowelizowana ustawa, to zwiększenie beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej, usprawnienie funkcjonowania punktów, w których jest ona udzielana oraz uruchomienie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

– Wierzę, że nieodpłatna pomoc prawna i pomoc obywatelom finansowana ze środków publicznych będzie realizowana lepiej – mówił Andrzej Duda w trakcie uroczystości w Pałacu Prezydenckim.– Główna myśl tej nowelizacji to przede wszystkim dostępność – podkreślił prezydent.

Od dnia wejścia ustawy w życie, czyli od 1 stycznia 2019 r., uprawnionym do otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej będzie każdy, kto nie będzie w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze oraz złoży stosowne oświadczenie.

Do tej pory, od ponad dwóch lat obowiązywania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, katalog osób, które mogły skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej był katalogiem zamkniętym. Ustawa wskazywała bowiem konkretne kategorie osób, którym nieodpłatna pomoc prawna może być udzielona.

– Nowa ustawa powoduje odwrócenie, można powiedzieć, tego rozwiązania. Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana każdemu, kto tej pomocy potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie stać go na to, aby otrzymać pomoc prawną normalną, na zasadach rynkowych, od radcy prawnego lub adwokata, czyli pomocy prawnej odpłatnej – powiedział prezydent.

Poradnictwo obywatelskie i edukacyjne akcje prawne

Ustawa wprowadza ponadto nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, czyli wsparcie świadczone przez profesjonalnych doradców obywatelskich osobom potrzebującym pomocy w rozwiązaniu ich problemów w zakresie m.in. zadłużenia, spraw mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego.

– Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest znacznie szersze niż tylko nieodpłatna pomoc prawna – to pomoc osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, nie są w stanie sobie poradzić z rozwiązaniem pewnych życiowych problemów. I ustawa wskazuje, które obszary życia społecznego oraz problemy pojawiające się w społeczeństwie są dzisiaj najczęściej obserwowane przez ustawodawcę: problem zadłużenia, a więc osoby, które popadły w długi; druga kategoria to problemy z zakresu spraw mieszkaniowych; i trzecia – z zakresu zabezpieczenia społecznego – tłumaczył w swoim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda.

Punkty poradnictwa obywatelskiego będą prowadziły organizacje pozarządowe i to one będą startowały w konkursach ogłaszanych w tym zakresie przez jednostki samorządu terytorialnego, przez powiaty. Poradnictwo obywatelskie będzie finansowane z budżetu państwa.

Ustawa wprowadza również nieodpłatną mediację, która będzie dotyczyła rozwiązywania sporów w sposób pozasądowy – rozwiązania te mogą być najbardziej przydatne w sprawach rodzinnych.

Ustawa nakłada na starostę obowiązek prowadzenia i publikowania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, obejmującej w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu praw konsumentów, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, dla osób bezrobotnych, poradnictwo w sprawie uzależnień, przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej.

Poniżej publikujemy pełną treść listu od Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Szanowni Państwo !

Zwracam się do Państwa w sprawie o wielkim społecznym znaczeniu. Od 1 stycznia 2019 roku weszła w życie zainicjowana przeze mnie nowelizacja Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Jest to akt ogromnie istotny. Suwerenna, demokratyczna Rzeczpospolita Polska nie może ignorować zjawiska tzw. wykluczenia prawnego. Jest ono groźne dla trwałości naszej narodowej wspólnoty i godzi w fundamentalne zasady konstytucyjne, takie jak sprawiedliwość społeczna czy równość wszystkich obywateli wobec prawa. Przyjęte przez parlament i podpisane przeze mnie nowe regulacje przebudowują cały system udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Zasadniczym celem tych nowelizacji jest dobro obywateli i umocnienie ich zaufania do własnego państwa.

Ustawa wychodzi naprzeciw potrzebom wielu Polaków, którzy z różnych względów nie są w stanie korzystać z odpłatnych usług prawniczych. Takie osoby postawione są w bardzo niekorzystnym położeniu. Szacuje się, że tego rodzaju problem dotyczy w Polsce milionów obywateli. Warto, aby jak najszerzej została im przekazana informacja, jak i gdzie oni mogą poszukiwać wsparcia.

Nieodpłatną pomoc prawną powinniśmy traktować jako ważną usługę publiczną, jako niezmiernie wartościowe i przydatne dobro, z którego niejednemu z nas być może przyjdzie korzystać. Adresatami takiej pomocy nie są przecież tylko osoby o najniższej kondycji materialnej, szczególnie ciężko potraktowane przez los, od długich lat borykające się z poważnymi problemami. Takim ludziom na pewno powinniśmy solidarnie nieść nasze społeczne wsparcie. Jednak nieodpłatna pomoc prawna może być potrzebna także wielu innym osobom o ustabilizowanej dotąd sytuacji rodzinnej i zawodowej, radzącym sobie w życiu, którym jakieś nagłe wydarzenie czy nietrafna decyzja zaczęły usuwać grunt spod nóg. Dla niejednego Polaka nieodpłatna pomoc prawna może być bezcennym kołem ratunkowym i nie jest żadną ujmą, aby po nią sięgnąć. Także ten aspekt warto podkreślić w szeroko zakrojonej akcji informacyjnej.

Chciałbym prosić Państwa, aby zechcieli Państwo włączyć się w nagłaśnianie i promowanie możliwości, jakie niesie znowelizowana Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Media stanowią wielką siłę wyrażającą opinię publiczną, która monitoruje i recenzuje poczynania władz. Jednocześnie mają one także zdolności inicjowania i popularyzowania wielu wartościowych przedsięwzięć. Głęboko wierzę, że idea oraz korzyści płynące z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej należą do tych wartości, które łączą wszystkich. Mam nadzieję, że będą Państwo ten system współtworzyć, biorąc aktywny udział w akcji informacyjnej.

To sprawa ogromnie ważna dla Polaków, ważna dla naszej Ojczyzny – dla umacniania społecznej spójności, poczucia równości obywatelskiej i sprawiedliwości. Już dzisiaj gorąco dziękuję Państwu za zrozumienie doniosłości tego wyzwania i za gotowość do wsparcia naszych wspólnych publicznych działań. Proszę przyjąć moje serdeczne pozdrowienia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Wdrożyliśmy RODO, chronić i zabezpieczyć Twoje dane osobowe. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz na to zgodę Więcej informacji Akceptuj Czytaj więcej

Wdrożyliśmy RODO, chronić i zabezpieczyć Twoje dane osobowe. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz na to zgodę Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij