Ostatnia – w tej kadencji – sesja Rady Miejskiej

1 1 752

Ostatnia – w tej kadencji – sesja Rady Miejskiej. 

Ostatnia – 53. – albo jak ktoś woli LIII – sesja Rady Miejskiej w Makowie Maz., która odbyła się w piątek 26 października, miała bogaty program.  

Radni decydowali m.in. o zawarciu umów dzierżawy na okres 3 lat, dokonali zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2018-2026 oraz w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 rok.

Radni zatwierdzili także projekt o nazwie „Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki”. Określili także wysokości wkładu niepieniężnego przeznaczonego przez miasto na realizację projektu. (Projekt  jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.01 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.01.01 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) PRO WM).

Wśród materiałów przygotowanych na sesję znalazły się także informacje o działalności spółek miejskich w roku 2017. Sprawozdania z działalności i jej wyników finansowych przedstawiły JUMA, Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

JUMA i MPUK z zyskiem, TBS ze stratą

 Ze sprawozdania JUMY radni dowiedzieli się, że w roku 2017 Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie: 196 572,57 zł.

Zarząd spółki zaproponował, aby zysk przenieść na kapitał zapasowy. W 2017 roku spółka wyprodukowała 56.450,00 GJ energii cieplnej, sprzedała 50.349,00 GJ. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły ogółem 3.035.456 zł. Do produkcji tej ilości ciepła  zużyto 3.220,80 ton węgla. Wśród 84 partnerów handlowych Spółki, dominującym partnerem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „ Jubilatka” nabywająca około 47 % ogólnej sprzedaży ciepła.

W 2017 roku oddano do użytkowania nowo wybudowaną kotłownię przy ulicy Przemysłowej 9 oraz sieci cieplne przy ulicach: Ciechanowskiej, l-go Maja, Moniuszki, Mickiewicza, Przasnyskiej. W 2017 roku Spółka kontynuowała prace nad rozbudową sieci ciepłowniczej w obrębie ulic: l-go Maja, Zwrotnej, Kilińskiego, Rynek, Brzozowej, Poprzecznej, Buźniczej.

Miesiące letnie Spółka wykorzystała do przygotowania kotłowni do sezonu grzewczego 2017/2018 w zakresie remontu kotłów oraz przeglądu i konserwacji urządzeń wspomagających, jak również przeglądu i konserwacji najistotniejszych elementów sieci i węzłów cieplnych.

MPUK

Zyskiem netto w wysokości 384.226,01 zł zakończyło rok 2017 Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Zarząd zawnioskował o przeniesienie całego zysku za rok 2017 na kapitał zapasowy.

Rok 2017 był dla MPUK pracowity. Spółka zrealizowała kilka inwestycji, m.in. budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (wraz z przyłączami) w ulicy Czesława Miłosza, przebudowę sieci wodociągowej w ulicach Brzozowa, Poprzeczna, Przasnyska, Mickiewicza, budowę placu do tymczasowego magazynowania odpadów komunalnych przy ulicy Moniuszki 121. MPUK kontynuował też rozpoczęte wcześniej inwestycje. Najważniejsze z nich to modernizacja stacji wodociągowej Grzanka oraz budowa kanalizacji sanitarnej (wraz z przebudową sieci wodociągowej) w ulicach Rynek, 1-go Maja, Zwrotna, Cicha, Spokojna, Moniuszki, Kościelna.

TBS

Towarzystwo Budownictwa Społecznego rok obrotowy 2017 zamknęło stratą w wysokości 41.238,73 zł. W sprawozdaniu podkreślono jednak, że jest to wynik lepszy od uzyskanego w roku 2016 o całe 11.073,37 zł.

Po analizie zrealizowanych przychodów, zarząd spółki podjął rozmowy z miastem. Ich przedmiotem jest kwestia poprawności naliczenia opłat za zarządzanie terenami rekreacyjno-sportowymi. „Negocjacje zakończyły się bez zmiany stawek, a sprawa została odroczona na termin późniejszy, bliżej nieokreślony” – napisano w sprawozdaniu.

Jak wynika z przedłożonego radzie sprawozdania, zarząd spółki będzie wnioskował o pokrycie straty za 2017 rok przez właściciela 100% udziałów spółki — Miasto Maków Mazowiecki.

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w tej kadencji była także okazją do wykonania pamiątkowych fotografii.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

  1. Makowianin mówi

    Czy na pewno na sesji były prezentowane informacje na temat miejskich spółek, gdy nieobecni byli prezesi mpuk i tbs. Obecny był tylko prezes Jumy i nie przedstawił informacji za 2017 rok, zdaje się co więcej odmówił radnemu Romanowskiemu odpowiedzi na jego pytanie. Burmistrz i prezes Jubilatki nie zareagowali. Sytuacja mpuk taka wspaniała, tyle zysku, tbs na minusie, byłem na sesji i nic na sesji o tym nie mówiono.

Wdrożyliśmy RODO, chronić i zabezpieczyć Twoje dane osobowe. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz na to zgodę Więcej informacji Akceptuj Czytaj więcej

Wdrożyliśmy RODO, chronić i zabezpieczyć Twoje dane osobowe. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz na to zgodę Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij