Jaka kara grozi za kradzież nieletniego w sklepie?

0 8 126

Wychowywanie dzieci, zwłaszcza w wieku nastoletnim, to niełatwa sprawa. Wie o tym każdy rodzic. Czasami jednak sprawy wymykają się spod kontroli bardzo poważnie. Kiedy okazuje się, że nasze nieletnie dziecko dopuściło się kradzieży, czujemy panikę i strach przed konsekwencjami. I rzeczywiście – należy się ich spodziewać. Jaka kara grozi nieletniemu za kradzież w sklepie, zwłaszcza przedmiotów o znacznej wartości? Z czym należy się liczyć?

Czyn karalny – przywłaszczenie mienia

Kradzież mienia wartego więcej niż 500 zł powoduje, że nastolatek dopuszcza się czynu karalnego na podstawie art. 278 § 1 ustawy Kodeks karny – określanego jednak jako występek osoby pełnoletniej. Nieletni przyłapany na takiej kradzieży zostanie sądzony przez sąd rodzinny. Policja zgłosi bowiem do sądu zdarzenie – na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Postępowanie o demoralizację określi konsekwencje wymierzone wobec dziecka.

Przeczytaj również: https://www.rozwodowy.pl/kradziez-nieletniego-w-sklepie-jaka-kara-mu-grozi,1025,p.html

Jaka kara za kradzież w sklepie?

Wspomniane konsekwencje kradzieży mogą być różne – zależą od wielu czynników. Wobec nieletniego można zastosować środki wychowawcze oraz umieścić go w zakładzie poprawczym. Sąd ma różne opcje kary wymierzonej za kradzież w sklepie, a są to między innymi:

  • udzielenie upomnienia,
  • zobowiązanie do określonego zachowania – przede wszystkim do naprawienia wyrządzonej szkody; uczestniczenia w terapii czy szkoleniu; zakazie przebywania w określonych miejscach itp.
  • ustanowienie nadzoru – rodziców, opiekunów, ale też np. jakiejś organizacji,
  • zastosowanie nadzoru kuratora,
  • orzeczenie przepadku rzeczy ukradzionych czy inaczej zdobytych,
  • umieszczenie w ośrodku wychowawczym,
  • umieszczenie w zakładzie poprawczym,
  • wprowadzenie innych środków.

Jak więc widać, kara za kradzież dokonaną przez nieletniego może mieć różne wymiary i dotyczyć wielu sfer życia młodego człowieka. Przede wszystkim sąd ma na uwadze dobro dziecka, jego rozwój i resocjalizację, która ma wpłynąć na jego przyszłość.
Poza tym sąd ma także możliwość nałożyć na rodziców zobowiązanie do poprawy warunków życia i opieki nad nieletnim (np. sprawdzić jego stan zdrowia, skierować do poradni itd.) oraz nakazać naprawić wyrządzoną przez nastolatka szkodę.

Postępowanie wobec nieletniego

Decyzja sądu o wszczęciu postępowania wobec nieletniego wiąże się z zawiadomieniem o tym fakcie rodziców. Oni mogą złożyć wniosek o umorzenie postępowania (ale nie w każdej sytuacji).
Kolejnym etapem prowadzonej sprawy jest wywiad środowiskowy. Sąd będzie chciał sprawdzić warunki życia nieletniego – jego sytuację bytową, rodzinną, szkolną, towarzyską. Wywiad przeprowadzi kurator sądowy. Zakańcza się postanowieniem sądu dotyczącym przejawów demoralizacji oraz faktu popełnienia czynów karalnych, a także wymierzeniem stosownej kary dla młodego złodzieja.
Warto, by rodzice brali aktywny udział w postępowaniu. Mogą starać się przekonać sąd, że zachowanie dziecka było jednorazowe, że jego prowadzenie się nie wzbudzało dotąd zastrzeżeń oraz że poniosło stosowne konsekwencje popełnionego czynu. Te ostatnie należy udowodnić – np. w formie zapisania nieletniego na terapię czy zebrania pisemnych opinii nauczycieli. Dodatkowo należy bronić dziecka podczas przesłuchania dokonywanego przez sąd rodzinny.
Decyzja jednak należy do sądu. Ma on możliwość umorzenia postępowania, jeśli uzna, że dziecko nie potrzebuje zastosowania środków wychowawczych czy poprawczych. W innej sytuacji sąd orzeknie dany środek karny, dostosowując jego moc do popełnionego czynu i innych obiektywnych przesłanek.

Źródło: Porady rodzinne i rozwodowe

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Wdrożyliśmy RODO, chronić i zabezpieczyć Twoje dane osobowe. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz na to zgodę Więcej informacji Akceptuj Czytaj więcej