Cenna publikacja Mariusza Celmera

2 1 777

Cenna publikacja Mariusza Celmera 

Książka „Władze państwowe wobec Kościoła Rzymskokatolickiego diecezji płockiej w latach 1945-1970”, której autorem jest makowski historyk Mariusz Celmer, została niedawno wydane przez krakowskie wydawnictwo Avalon we współpracy z Muzeum Mazowieckim w Płocku.

Książka Mariusza Celmera ma charakter naukowy – jest to jego rozprawa doktorska, obroniona przez niego w roku 2017 na Wydziale Historycznym Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku w 2017 r. Mimo naukowego charakteru książkę czyta się dobrze, autor wykazuje się nie tylko wiedzą, ale i lekkim piórem.

Autor o pracy nad książką

– Materiał źródłowy do książki zbierałem przez pięć lat. Opracowanie zebranego materiału zajęło mi kolejne dwa lata, w sumie siedem lat pracy nad tematem – opowiada Mariusz Celmer.

– Materiał źródłowy dotyczący działań władz komunistycznych wobec Kościoła Rzymskokatolickiego na terenie diecezji płockiej jest przeogromny. W czasie zbierania materiałów poddałem analizie około 30 tysięcy stron dokumentów – mówi Mariusz Celmer. -Znajdowały się one w dziesięciu zbiorach archiwalnych, zgromadzonych w zasobach Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwów Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i Bydgoszczy, Archiwum Państwowego w Warszawie i jego oddziałów w Milanówku, Mławie i Pułtusku oraz Archiwum Państwowego, Archiwum Diecezjalnego i Archiwum Kurii Diecezjalnej w Płocku.

Ze szczególnym zainteresowaniem Mariusz Celmer przeglądał dokumenty dotyczące duchowieństwa i parafii z powiatu makowskiego i samego Makowa.

– Bardzo interesujące były dla mnie dokumenty dotyczące budowy nowych kościołów w Sypniewie i Szwelicach, na które władze PRL przez wiele lat nie chciały wydać pozwolenia – opowiada historyk. – Nie mniej interesujące są dokumenty dotyczące represji wobec duchowieństwa, współpracy z aparatem bezpieczeństwa, postaw duchowieństwa wobec wydarzeń społeczno-politycznych i wielu innych.

Za jedne z najbardziej interesujących źródeł Mariusz Celmer uważa zbiory dokumentów Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz Służby Bezpieczeństwa. Dotyczą one inwigilacji i zwalczania Kościoła Katolickiego na terenie diecezji płockiej.

– Z tych dokumentów jasno wynika, że celem działania tajnych służb w okresie PRL-u było utrudnianie działalności Kościoła oraz ograniczanie jego wpływu na wiernych. Wobec duchowieństwa oraz wiernych stosowano różne formy represji, szykan i dyskryminacji – konkluduje Mariusz Celmer. – Szykany spotykały nie tylko duchownych, ale również wiernych należących do diecezji płockiej. Wiernym utrudniano udział w uroczystościach religijnych, np. w Milenium Chrztu Polski w 1966 r. (które władze państwowe świętowały jako Tysiąclecie Państwa Polskiego). W roku 1958 represjom zostało poddanych wiele kobiet z terenu diecezji płockiej, które czynnie sprzeciwiały się usuwaniu krzyży ze szkół.

Wydawnictwo o książce Mariusza Celmera

Wydawnictwo Avalon w Krakowie we współpracy z Muzeum Mazowieckim w Płocku wydało książkę dr. Mariusza Celmera „Władze państwowe wobec Kościoła Rzymskokatolickiego diecezji płockiej w latach 1945-1970”. Książka przedstawia działania, mechanizmy i metody jakie zostały zastosowane przez władze komunistyczne w walce z Kościołem katolickim na obszarze diecezji płockiej. W książce znajduje się wiele informacji dotyczących duchowieństwa i parafii z terenu Makowa Mazowieckiego i dekanatu makowskiego. W książce znajdziemy m.in. informacje odnoszące się do problemu budownictwa sakralnego, np. kwestia budowy kościołów w Sypniewie i Szwelicach, na które władze PRL przez wiele lat nie chciały wdać pozwolenia, ale również represji wobec duchowieństwa i wiernych, współpracy duchownych z aparatem bezpieczeństwa, postaw duchowieństwa wobec wydarzeń społeczno-politycznych itp. Link do strony Wydawnictwa Avalon, gdzie znajduje się informacja dotycząca zawartości merytorycznej i spis treści książki (tam książkę można również nabyć):

https://wydawnictwoavalon.pl/produkt/wladze-panstwowe-wobec-kosciola-rzymskokatolickiego-diecezji-plockiej-w-latach-1945-1970/

Książkę można także kupić w wielu księgarniach internetowych np. aros.pl:

https://aros.pl/ksiazka/wladze-panstwowe-wobec-kosciola-rzymsko-katolickiego-diecezji-plockiej

O autorze książki

Mariusz Celmer (ur. w 1977 w Makowie Mazowieckim) – dr nauk humanistycznych, jest absolwentem Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Pracuje jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii Polski w XX wieku: dziejów komunistycznego aparatu represji, historii Kościoła Katolickiego, dziejów Mazowsza. Mariusz Celmer jest autorem kilkunastu artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych, m.in. w „Notatkach Płockich”, „Roczniku Towarzystwa Naukowego Płockiego”, „Studiach Mazowieckich”, „Zeszytach Historycznych WiN-u”. Mariusz Celmer jest także jednym z autorów II tomu monografii Makowa Mazowieckiego.

Zdjęcia: archiwum Mariusza Celmera oraz Wydawnictwo Avalon.

Branti

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

2 Komentarze
  1. Jarek mówi

    Kościół spotkał się z represją i chyba do tej pory nie wybaczył, tylko odgryza się na kim może i manifestuje swoje wpływy i mocarstwo w Polsce, pokazuje wszystkim kto tu rządzi

    1. jan mówi

      kościół nic nie może, to durne polskie społeczeństwo doprowadziło do takiej sytuacji jaką mamy obecnie – ludzie opamiętajcie się i przestańcie dawać na tacę facetom w kieckach którzy nic pożytecznego nie robią!

Wdrożyliśmy RODO, chronić i zabezpieczyć Twoje dane osobowe. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz na to zgodę Więcej informacji Akceptuj Czytaj więcej

Wdrożyliśmy RODO, chronić i zabezpieczyć Twoje dane osobowe. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz na to zgodę Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij