Polbram

Bezpłatne szkolenie przed świniobiciem

0 2 655

Bezpłatne szkolenie przed świniobiciem. 

Prawo w Polsce stanowi, że uboju zwierząt hodowlanych na terenie gospodarstwa może dokonać tylko osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Uprawnienia te będzie można uzyskać już w najbliższy poniedziałek 10 grudnia.

Powiatowy Lekarz Weterynarii Lena Lewandowska informuje, że

w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Makowie Maz. (ul. Mazowiecka 7) 10 grudnia o godz. 10:00 odbędzie się bezpłatne szkolenie teoretyczne w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju na użytek własny. Uczestnicy tego szkolenia otrzymają zaświadczenia uprawniające do:

  • Uboju zwierząt poza rzeźnią na użytek własny;
  • Bezpośredniej dostawy przez producenta małych ilości drobiu, królików i zajęcy konsumentom końcowym lub lokalnym zakładom detalicznym.

Na razie zgłosiły się do nas dwie osoby zainteresowane tym szkoleniem – powiedziała nam Lena Lewandowska, powiatowy lekarz weterynarii w Makowie Maz. – Jeśli jednak zainteresowanie będzie większe, to pewnie będziemy takie szkolenia przeprowadzać raz na kwartał. Szkolić będziemy w zakresie postępowania przy uboju trzody chlewnej, owiec, kóz i cieląt do pół roku życia. Po odbyciu szkolenia i wniesieniu opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych, właściciel zwierząt otrzyma zaświadczenie o odbyciu tego szkolenia. Przypominam, że osoba bez takiego zaświadczenia nie może sama dokonywać uboju. Musi mieć takie zaświadczenie albo odpowiednie kwalifikacje do uboju zwierząt.

Przy okazji przypominamy naszym Czytelnikom obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące dokonywania uboju zwierząt na użytek własny.
  • Uboju na terenie gospodarstwa może dokonać tylko osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.
  • Konieczne jest powiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Makowie Mazowieckim na co najmniej 24 godziny przed zamiarem dokonania uboju.
  • Mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych w celu produkcji mięsa obowiązkowo poddaje się badaniu na obecność włośni. Próbę do badania w tym kierunku w przypadku poddania tuszy badaniu poubojowemu pobiera urzędowy lekarz weterynarii. W przypadku nie zgłaszania tuszy do badania poubojowego próbę pobiera i dostarcza do urzędowego lekarza weterynarii posiadacz zwierzęcia.
  • W przypadku uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec i kóz powiadomienie musi zawierać oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału SRM (w przypadku cieląt – migdałki, jelita od dwunastnicy do odbytnicy, krezka, inne odpady mające kontakt z SRM). Wymagany jest dokument handlowy z zakładu utylizacyjnego potwierdzającego odbiór materiału SRM.

Za dokonanie uboju zwierząt bez zachowania przepisów określonych w rozporządzeniu MRiRW z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny (Dz.U.Nr 207, poz.1370) zgodnie z § 1, pkt. 34 rozporządzenia MRiRW z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego.(Dz.U.10.93.600) grozi kara pieniężna w wysokości od 100 zł do 2000 zł !.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Wdrożyliśmy RODO, chronić i zabezpieczyć Twoje dane osobowe. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz na to zgodę Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij