Na co wydadzą pieniądze?

Radni województwa mazowieckiego przyznali pierwsze dofinansowania w ramach programów wsparcia. Pomoc dla sołectw i działkowców oraz środki na inwestycje w ochronę powietrza i klimatu – w powiecie makowskim dofinansowane zostaną w sumie 52 projekty kwotą 636,8 tys. zł.

Programy wsparcia to odpowiedź władz województwa na potrzeby mieszkańców regionu. W sumie samorząd Mazowsza realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Cztery z nich zostały już rozstrzygnięte.

– Nasze programy są  impulsem do rozwoju, dają samorządom możliwość realizacji inwestycji, na które nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu – zaznacza marszałek Adam Struzik. – Przez te kilka lat udało się wesprzeć tysiące przedsięwzięć. Dzięki temu nasz region stale się rozwija, a efekty naszego wsparcia widać w każdej gminie – dodaje.

Mazowsze dla działkowców

„Mazowsze dla działkowców 2022” to jeden z programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Jego głównym celem jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej. W tym roku w powiecie makowskim dofinansowanie w wysokości łącznie 16 tys. zł otrzyma modernizacja świetlicy działkowców wraz z zakupem wyposażenia dla ROD Metalowiec.

Program ma również zachęcać do ochrony przyrody, ale także efektywnego wykorzystywania i zagospodarowania terenów zielonych. Jak zaznacza członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, już czwarty raz samorząd Mazowsza wspiera ogrody działkowe na Mazowszu. – Niestety ich rola wciąż jest niedoceniana, a przecież w miastach brakuje terenów zielonych. Ten program ma zachęcać do ich tworzenia i rewitalizacji.

Mazowsze dla czystego powietrza

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie makowskim dofinansowane zostaną 4 projekty, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 118,4 tys. zł. Dofinansowane zostały:

– kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej wraz z przeprowadzeniem 2 audytów energetycznych na terenie gminy Karniewo – 16,1 tys. zł;

– kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie miasta Maków Mazowiecki – 25,8 tys. zł;

– przeprowadzenie akcji informacyjno- edukacyjnej dotyczącej niskiej emisji oraz dobrych praktyk energetycznych na terenie gminy Młynarze – 45,9 tys. zł;

– czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Maków Mazowiecki – 30,5 tys. zł.

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Samorządy lokalne zgłosiły do niego w tym roku w sumie 157 zadań. Ostatecznie do realizacji radni województwa mazowieckiego wytypowali 72 inicjatywy,z czego 1 z powiatu makowskiego. Dofinansowanie w wysokości 54 tys. zł. Otrzyma modernizacja oświetlenia ulicznego na Osiedlu Polna, ulice: Tuwima, Iwaszkiewicza, Staffa i Nałkowskiej w Makowie Mazowieckim.

Jak zauważa Janina Ewa Orzełowska członkini zarządu województwa mazowieckiego, po latach stawiania na nowoczesność i tworzenie przestrzeni z betonu, wracamy na dobre, zielone tory. – Obecny trend daje nadzieję, że będziemy oddychać czystym powietrzem i zyskamy przestrzeń, w której będziemy żyć w symbiozie z naturą i czuć się bezpiecznie.

Mazowsze dla sołectw

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie makowskim w tym rokudofinansowanych zostanie aż 46 inwestycji,na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 448,3 tys. zł.

– To program skierowany do najmniejszych społeczności lokalnych, które doskonale znają potrzeby swoich mieszkańców. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza często puste i niewykorzystywane place zmieniają się w miejsca do wypoczynku, integracji i relaksu dla wszystkich mieszkańców – podsumowuje radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak.

Dofinansowane zostały:

– instalacja fotowoltaiczna na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budzyno Walędzięta – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzyżewo Jurki – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie miejsca rekreacyjno – integracyjnego w miejscowości Krzyżewo Marki – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kałęczyn – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Budzyno Lipniki i Nowe Zacisze – 10 tys. zł;

– zakup wraz z montażem  wiat przystankowych w sołectwie Żabin Karniewski – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie terenu przy stawie w sołectwie Chrzanowo-Bronisze – 10 tys. zł;

– modernizacja budynku gminnego w sołectwie Chełchy -Klimki – 10 tys. zł;

– modernizacja  budynku gminnego w sołectwie Romanowo – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Byszewo – 10 tys. zł;

– remont łazienki w strażnicy w miejscowości Amelin – 10 tys. zł;

– remont dachu na strażnicy w miejscowości Grądy – 10 tys. zł;

– montaż detektorów prędkości w miejscowości Drążdżewo – 10 tys. zł;

– termomodernizacja strażnicy w miejscowości Chłopia Łąka – 10 tys. zł;

– modernizacja wiaty przystankowej w miejscowości Krasnosielc – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola-Józefowo – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Łazy – 10 tys. zł;

– wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Bobino Wielkie – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kalinowiec – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Chodkowo-Kuchny – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Chodkowo Wielkie – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobino-Grzybki – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zawady-Huta – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Bogdalec – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Płoniawy – 10 tys. zł;

– montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Chełsty – 10 tys. zł;

– wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy LED w miejscowości Chrzczonki – 6,8 tys. zł;

– montaż oświetlenia drogowego w ciągu dróg gminnych na terenie miejscowości Brzóze Duże – 10 tys. zł;

– montaż oświetlenia drogowego w miejscowości Rzewnie – 10 tys. zł;

– montaż oświetlenia drogowego w miejscowości Mroczki Kawki – 10 tys. zł;

– wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Drozdowo – 10 tys. zł;

– wymiana lamp oświetlenia ulicznego i montaż lampy solarnej w miejscowości Łasiewity – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego oraz remont przystanku autobusowego w miejscowości Napiórki Ciężkie           – 10 tys. zł;

– wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Grudunki – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie przestrzeni w centrum sołectwa Nowe Sypniewo – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chełchy – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jarzyły – 10 tys. zł;

– poprawa estetyki wsi poprzez ułożenie kostki brukowej wokół Domu Kultury w sołectwie Nowe Gąsewo – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Rawy – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie placu wiejskiego w sołectwie Boruty – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie placu wiejskiego oraz budowa oświetlenia w miejscowości Olki – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Strachocin – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaptury – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Grzanka – 8 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Rostki – 7,5 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Głódki – 6 tys. zł.

Komentarze (0)
Skomentuj