Burmistrz Tadeusz Ciak z jednogłośnym absolutorium

Burmistrz Tadeusz Ciak z jednogłośnym absolutorium 
W czwartek 25 czerwca radni miejscy jednogłośnie udzielili burmistrzowi Tadeuszowi Ciakowi wotum zaufania i głosowali za absolutorium za rok 2019.

– Dziękuję Radnym za jednomyślność. Dziękuję za udzielone absolutorium, to efekt naszej wspólnej pracy – powiedział burmistrz po głosowaniu. – Dziękuję radnym, za zrozumienie, przychylność, spokój, merytoryczną dyskusję, a przede wszystkim za poczucie wspólnej realizacji wielu zadań, ma to dla mnie ogromne znaczenie i bardzo to doceniam. Dziękuje moim współpracownikom, pracownikom Urzędu Miejskiego a także jednostkom i spółkom miejskim. Dziękuję za ten dobrze przepracowany, ubiegły rok.

Zdjęcia: Urząd Miejski w Makowie Maz.

Głosowanie poprzedziła debata nad Raportem o stanie miasta. Dokument ten można znaleźć tutaj:

https://www.makowmazowiecki.pl/plik,6267,raport-o-stanie-miasta-makow-mazowiecki-2019.pdf

absolutoriumabsolutorium dla burmistrzaBurmistrzraport o stanie miastaSesja Rady MiejskiejTadeusz Ciak
Komentarze (0)
Skomentuj