Niedziela, 18 Marca 2018 - Cyryla, Edwarda, Boguchwaly

Wojewoda mazowiecki zdekomunizował ulice w Makowie

Zdzisław Sipiera, wojewoda mazowiecki, nadał nowe nazwy makowskim ulicom podpadającym pod ustawę dekomunizacyjną. Ulica Janka Krasickiego otrzymała nazwę rotmistrza Witolda Pileckiego, zaś ulica Hanki Sawickiej – Anny Walentynowicz.

Ustawa dekomunizacyjna weszła w życie ponad rok temu. Na jej podstawie z przestrzeni publicznej polskich miast usuwane są nazwy związane z osobami, wydarzeniami bądź datami propagującymi komunizm lub inny ustrój totalitarny. Listę nazw, które należało usunąć, opracował Instytut Pamięci Narodowej. Samorządy miały 12 miesięcy (do 2 września2017 r.) na dokonanie zmian. Nie wszystkie jednak wywiązały się z tego obowiązku. Dotyczy to również samorządu makowskiego. Stąd decyzja wojewody w sprawie naszych ulic.

Zgodnie z tą decyzją ulice noszące nazwę komunistycznych idoli, Janka Krasickiego i Hanki Sawickiej, zyskują nowych patronów. Ulica Janka Krasickiego otrzymała nazwę rotmistrza Witolda Pileckiego, a ulica Hanki Sawickiej – Anny Walentynowicz.

Nowi patroni makowskich ulic:

Rotmistrz Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 r. w Ołońcu (Rosja). W roku 1910 przeniósł się wraz z matką i rodzeństwem do Wilna, gdzie rozpoczął naukę w gimnazjum komercyjnym. Pierwszą wojnę światową rodzina przetrwała w Hawryłkowie na Mohylowszczyźnie. W 1918 r. Pilecki powrócił do Wilna i kontynuował naukę w gimnazjum im. Joachima Lelewela. Na przełomie lat 1918/1919 brał udział w obronie Wilna przed bolszewikami. Potem trafił do oddziału ułanów dowodzonego przez Jerzego Dąmbrowskiego „Łupaszkę”. W czasie wojny bolszewickiej walczył w szeregach wojska polskiego. Po wojnie wrócił do Wilna. W okresie międzywojennym został właścicielem ziemskim, ożenił się i został ojcem dwójki dzieci. Przez cały ten czas rozwijał swoją pasję wojskową. Był podoficerem rezerwistą i dowódcą Lidzkiego I Szwadronu PW. Po wybuchu II wojny światowej walczył w kampanii wrześniowej. Potem został współzałożyciele Tajnej Armii Polskiej. W 1940 dobrowolnie dał się aresztować i osadzić w obozie koncentracyjnym w  Auschwitz. 3 lata później udało mu się stamtąd uciec. Wziął udział w Powstaniu Warszawskiej a po jego upadku przedostał się do Włoch. Po zakończeniu wojny kontynuował pracę konspiracyjną. W maju 1947 został aresztowany, rok później skazano go na śmierć przez rozstrzelanie. W 1990 r. uniewinnił rotmistrza Pileckiego. W  lipcu 2006 r. Prezydent RP Lech Kaczyński nadał mu pośmiertnie Order Orła Białego.

Anna Walentynowicz urodziła się w Równem na Wołyniu 15 sierpnia 1929 roku. Po wybuchu II wojny światowej straciła rodziców, a jej brata Sowieci wywieźli na Wschód. W 1941 roku znalazła się pod Warszawą, po wojnie trafiła na Pomorze. Była robotnicą Stoczni Gdańskiej i bohaterką "Sierpnia ’80". Za niezależną działalność związkową została dyscyplinarnie zwolniona z pracy 8 sierpnia 1980 roku, co stało się bezpośrednią przyczyną strajku stoczniowców. 14 sierpnia 1980 roku szesnastotysięczna załoga stoczni rozpoczęła strajk, żądając przywrócenia Anny Walentynowicz do pracy. Po powstaniu NSZZ Solidarność została oddelegowana do działalności związkowej, a w listopadzie 1981 roku została przywrócona do pracy. Internowana po rozbiciu siłą strajku w Stoczni Gdańskiej, oskarżona o kontynuowanie działalności związkowej w warunkach stanu wojennego, w marcu 1983 roku Anna Walentynowicz stanęła przed sądem w Grudziądzu. Skazano ją na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu. Była inicjatorką protestu głodowego po zabójstwie księdza Jerzego Popiełuszki w 1985 roku. W latach 80. krytykowała ówczesne kierownictwo NSZZ "Solidarność" skupione wokół Lecha Wałęsy. Była przeciwniczką obrad Okrągłego Stołu. Po 1989 roku nie utożsamiała się z polityką rządzących partii postsolidarnościowych. 13 grudnia 2005 odebrała Medal Wolności od Amerykańskiej Fundacji Ofiar Komunizmu na rzecz "Solidarności". W 2006 roku została odznaczona przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Orderem Orła Białego. Anna Walentynowicz zginęła tragicznie w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010.
2017-12-29 15:21 2143 dekomunizacja ulic

Komentarze

~Nieulomny

https://wiadomosci.wp.pl/wojewoda-zmienil-nazwe-ulicy-na-lecha-kaczynski-po-jednym-dniu-wrocila-stara-nazwa-6203565079598721a

Dodaj komentarz

Twój mail będzie niewidoczny.