Niedziela, 18 Marca 2018 - Cyryla, Edwarda, Boguchwaly

Radni miejscy przyjęli budżet miasta na 2018 r.

Podczas przedświątecznej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 14 grudnia, radni miejscy uchwalili budżet na nowy 2018 rok. Uchwała budżetowa przyjęta została niemal jednogłośnie. Jedynym radnym, który wstrzymał się od głosu był Stanisław Romanowski.

W dyskusji nad uchwałą budżetowa na rok 2018 radny Romanowski zauważył, że w planach inwestycyjnych nie uwzględniono remontu ulic Rumiankowej i Liliowej, chociaż decyzje o remoncie tych ulic podjęte zostały jeszcze w 2015 r.

- Jak pan burmistrz spojrzy mieszkańcom tych ulic w twarz. To są krótkie ulice na Osiedlu Południe. Na ich remont wystarczyłoby 250 – 300 tysięcy złotych  – argumentował radny. – Chodzi tutaj o bezpieczeństwo konduktów żałobnych, wychodzących z domu pogrzebowego naprzeciwko cmentarza. Teraz kondukty przechodzą dłuższy odcinek ulicą Moniuszki, a zdaniem policji nie powinny. Wyremontowanie ulicy Liliowej umożliwiłoby przejście konduktu od razu na cmentarz.

Radny Romanowski wyraził również obawy, czy miasto podoła wszystkim wydatkom, czy nie będzie musiało zaciągnąć dodatkowych pożyczek na realizację niektórych zadań.

Jednak skarbnik miasta, burmistrz i przewodniczący Rady Miejskiej uznali zastrzeżenia Stanisława Romanowskiego za bezzasadne. Przewodniczący Jerzy Dąbrowski bardzo chwalił budżet na rok 2018.

- To nasz najlepszy budżet od 1990 roku – mówił przewodniczący. – Na inwestycje przeznaczyliśmy 40% naszych dochodów. Takiej sytuacji jeszcze nie mieliśmy, mamy więc powody do zadowolenia.

W nowym budżecie zaplanowano dochody w wysokości  51.705.718 zł, zaś wydatki wyniosą ponad 61 mln zł. Deficyt miasta wyniesie 9.369.837 i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na dochody miasta składają się: subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego, środki otrzymane od innych jednostek, dotacje na programy realizowane ze środków europejskich, dochody własne.

Wielu mieszkańców ucieszą z pewnością plany inwestycyjne miasta. Wśród inwestycji uwzględnionych w budżecie na przyszły rok znalazły się m.in. modernizacje ulic wokół centrum starego miasta, ul. Ciechanowskiej, Nadrzecznej, Długiej, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic na Osiedlu Rzemiosła i ul. Iwaszkiewicza, przebudowę ulic Przemysłowej, Zachodniej, Miłosza. Zaplanowano również termomodernizację budynków przy ul. Mickiewicza 33 i 27A oraz budowę kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja i Kolejowej wraz z separatorem w ul. Zielony Rynek. Przebudowany zostanie również rów odwadniający w ul. Malinowej. W nowym roku mieszkańcy doczekają się nowego Rynku, harcerze nowej harcówki, a orkiestra dęta nowych mundurów.

Przed uchwałą budżetową radni przyjęli uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2018 – 2024.

Obie uchwały uzyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

2017-12-15 22:05 1526 Rada Miejska w Makowie, sesja, budżet

Komentarze

~Andyk

Ciągle i wciąż podziwiam Radnego naszego miasta Pana Stanisława Romanowskiego. Ten Człowiek to serce i moc Makowa, to wręcz jego dusz. Pan Stanisław nikogo się nie boi i rypie prosto z mostu. To nic, że czasami go poniewierają, kopią i plują a On i tak robi swoje. Jest do bólu uczciwy i prawdomówny. Taki, jaki powinien być każdy radny, ale ilu jest takich - jeden Stanisław ? Odpowiedzmy sobie sami na to pytanie. Po ostatniej sesji znowu należy podziękować Panu Romanowskiemu za jego oddanie miastu i mieszkańcom. Znowu upomniał się o ulice, które już dawno powinny być zbudowane. Znowu Radny Romanowski, jako jedyny, nie wchodząc w żadne układy polityczne, potrafił zagłosować przeciw budżetowi, bo wstrzymanie to tak naprawdę głosowanie przeciw. Jego odwaga i determinacja są godne najwyższej pochwały. Sam jak palec stanął w obronie Makowa i Makowian. Nie bał się, nie uległ presji grupy. Taka odwaga to wzór dla nas wszystkich. Dziękujemy Panie Stanisławie, że godnie nas pan reprezentuje, nie bojąc się nikogo. Super Działanie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

~adam 1

Mam pytanie do władz miasta , są dostępne czy programy rządowe np. mieszkanie plus , dlaczego nie korzystacie z nich , pogodziliście się już z powolnym upadkiem miasta ., naprawy , przebudowy i bieżące naprawy nie powodują rozwoju .Najwyższe bezrobocie jakie jest w Makowie można wykorzystać jako atut , przyciągając inwestorów , zadziwia mnie ta bierność władz miasta i powiatu

~pipip

a gdzie jest ul długa?

Dodaj komentarz

Twój mail będzie niewidoczny.