Poniedziałek, 21 Maja 2018 - Wiktora, Kryspina, Tymoteusza

Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Makowie Mazowieckim

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

O II PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH

na sprzedaż n/w nieruchomości położonych w Makowie Mazowieckim

Lp.

Nr KW

Nr działki

Pow. (ha)

Położenie

Przeznaczenie w planie

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza netto w zł

Podatek VAT 23% w zł

Wadium w zł

1.

OS1P

00009518/9

1366

1367

0,1180

0,0864

ul. Armii Krajowej

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa, symbol – 25.MN,U

nieruchomość niezabudowana

59.000,00

13.570,00

11.800,00

2.

OS1P

00028096/3

 

567/1

 

0,1151

 

ul. Marii

Konopnickiej

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
i zabudowa usługowa w formie wolnostojącej, symbol – 9.MN,U

nieruchomość niezabudowana

42.000,00

9.660.00

8.400,00

3.

OS1P

00028096/3

567/2

0,1059

ul. Marii

Konopnickiej

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa w formie wolnostojącej, symbol – 9.MN,U

nieruchomość niezabudowana

39.000,00

8.970,00

7.800,00

Nieruchomość oznaczona Nr 1366 i 1367 została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu na podstawie Uchwały Nr X/77/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 października 2015 r.

Nieruchomości oznaczone Nr 567/1 i Nr 567/2 zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu na podstawie Uchwały Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 5 marca 2015 r.

Terminy odbytych przetargów na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości:

I przetarg: 23.02.2018 r.

Przetargi odbędą się w dniu 1.06.2018 r.

  • na nieruchomość Nr 1366 i Nr 1367 o godz. 1000
  • na nieruchomość Nr 567/1 o godz. 1030
  • na nieruchomość Nr 567/2 o godz. 1100

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim ul. Moniuszki 6.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim - BS w Krasnosielcu
Nr 94 8917 0001 0012 5585 2000 0040 w terminie do dnia 28.05.2018 roku.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim ul. Moniuszki 6 oraz opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim www.makowmazowiecki.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej bip.makowmazowiecki.pl.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim Wydział Geodezji, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego tel. 29 71-42-124 i 29 71-42-137.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

O III PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH

na sprzedaż n/w nieruchomości położonych w Makowie Mazowieckim

Lp.

Nr KW

Nr

działki

Pow.

(ha)

Położenie

Przeznaczenie

w planie

Opis nieruchomości

Forma sprzedaży

Cena wywoławcza netto w zł

Podatek

VAT 23%

w zł

Wadium w zł

1.

OS1P

/00016463/0

647/13

 

647/14

0,0800

 

0,0359

ul. Jaśminowa

„teren zabudowy usługowej
i mieszkaniowej jednorodzinnej”-

symbol - 4.U,MN

nieruchomość niezabudowana

własność

 

udział we współwłas-ności 1/5

24.000,00

5.520,00

4.800,00

2.

OS1P

/00016463/0

 

647/15

 

647/14

0,0843

 

0,0359

ul. Jaśminowa

„teren zabudowy usługowej
i mieszkaniowej jednorodzinnej”-

symbol - 4.U,MN

nieruchomość

niezabudowana

własność

 

udział we współwłas-ności 1/5

18.000,00

4.140,00

3.600,00

3.

OS1P

/00016463/0

647/16

 

647/14

0,0800

 

0,0359

ul. Jaśminowa

„teren zabudowy usługowej
i mieszkaniowej jednorodzinnej” - symbol - 4.U,MN

nieruchomość niezabudowana

własność

 

udział we współwłas-ności 1/5

24.000,00

5.520,00

4.800,00

Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu na podstawie Uchwały Nr XIV/90/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011r.

Terminy odbytych przetargów na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości:

I przetarg: 24.11.2017 r., II przetarg: 2.03.2018 r.

Przetargi odbędą się w dniu 1.06.2018 r.

  • na nieruchomość Nr 647/13 i Nr 647/14 o godz. 1130
  • na nieruchomość Nr 647/15 i Nr 647/14 o godz. 1200
  • na nieruchomość Nr 647/16 i Nr 647/14 o godz. 1230

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim ul. Moniuszki 6.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim - BS w Krasnosielcu
Nr 94 8917 0001 0012 5585 2000 0040 w terminie do dnia 28.05.2018 roku.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim ul. Moniuszki 6 oraz opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim www.makowmazowiecki.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej bip.makowmazowiecki.pl.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim w Wydziale Geodezji, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego tel. 29 71-42-124 i 29 71-42-137.

Źródło: Miasto Mazków Mazowiecki
2018-06-04 10:45 2030

Komentarze

~Goscie

Te działki to chyba po pijaku ktoś wyznaczał ;) szczególnie na jaśminowej. Zresztą ciekawe dlaczego robią już 3 przetarg

Dodaj komentarz

Twój mail będzie niewidoczny.