Poniedziałek, 21 Maja 2018 - Wiktora, Kryspina, Tymoteusza

Prezes Katarzyna Ciesielska odpowiada na dezinformacje

Efektem braku reakcji Spółdzielni byłyby zimne grzejniki

Łamanie prawa, wprowadzanie w błąd mieszkańców, naruszenie dobrego imienia władz Spółdzielni Mieszkaniowej „Jubilatka”, a w szczególności mojej osoby, a przy tym narażenie mieszkańców na długotrwałą utratę ciepła - tak podsumuję pracę byłego już prezesa Spółki Juma p. Krzysztofa Majkowskiego. W związku z pojawiającymi się w prasie
i uporczywie powtarzanymi w mediach kłamstwami Pana Krzysztofa Majkowskiego pragnę poinformować spółdzielców o przyczynach odwołania Pana Majkowskiego z funkcji Prezesa Spółki „Juma”.
A mianowicie:

 1. Pan Majkowski w sierpniu ubiegłego roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej sam zadeklarował, że jeśli do końca września nie zakończy inwestycji w zakresie rozbudowy sieci ciepłowniczej w obrębie Starego Miasta, to sam poda się do dymisji. Inwestycja nie została zrealizowana. Pan Majkowski wielokrotnie był  dyscyplinowany na posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zgromadzeniach Wspólników, ponieważ jego praca i sposób prowadzenia przez niego spółki budził wiele zastrzeżeń. Kłamliwym jest więc jego twierdzenie, że do końca 2017 roku wszyscy byli zadowoleni z jego pracy.
 2. Pan Majkowski pomimo ciągłych upomnień i rozmów nie wystąpił o udzielenie koncesji na wytwarzanie i sprzedaż energii cieplej. Na pytanie czy złożony został już wniosek byliśmy przez Pana Majkowskiego wprowadzani w błąd i oszukiwani. Za każdym razem wymyślał inną wymówkę, a finalnie okazało się, że wniosek złożył dopiero po zwołaniu Rady Nadzorczej w grudniu ub. roku (niekompletny zresztą).
 3. Nieprawdą jest, że ja jako członek Rady Nadzorczej oraz przedstawiciel wspólnika, miałam dostęp do dokumentów spółki, oczywiście prawo taki dostęp mi gwarantuje, natomiast p. Majkowski uporczywie uniemożliwiał dostęp do tych dokumentów i odmawiał ich okazania.
 4. Zapomniał Pan Prezes Majkowski w obficie udzielanych wywiadach i wypowiedziach w lokalnej prasie powiedzieć o tym, że kolejni dostawcy odmawiali dostaw węgla do kotłowni, ponieważ nieregulowane były kilkusettysięczne zaległości za te dostawy. Także dalsze pełnienie przez niego funkcji, doprowadziłoby do przerwania dostaw ciepła.
 5. Ceny ciepła dostarczanego odbiorcom zewnętrznym przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Jubilatka” po tych „oburzających” Pana Majkowskiego podwyżkach i tak są niższe od cen Spółki „ Juma”.  Więc jest to kolejny nietrafiony i kłamliwy zarzut ze strony tego Pana.
 6. Kolejnym dowodem niekompetencji i braku podstawowego przygotowania do pełnienie tej funkcji przez Pana Majkowskiego jest twierdzenie przez niego, że Spółdzielnia posiada dwóch na czterech przedstawicieli zgromadzenia wspólników. Przypominam więc Panu Majkowskiemu elementarną wiedzę wynikającą z umowy Spółki, którą powinien mieć, skoro przez prawie trzy lata pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Zgromadzenie wspólników składa się z przedstawicieli Miasta i Spółdzielni. W przypadku miasta jest to Burmistrz, a w przypadku Spółdzielni jej Zarząd. Czego pan Majkowski nigdy nie rozumiał odmawiając pozostałym Członkom Zarządu Spółdzielni prawa reprezentowania spółdzielców.   
 7. Żenującym jest, że osoba która w swojej pracy wykazała całkowity brak profesjonalizmu, przygotowania zawodowego do zarządzania tego typu przedsiębiorstwem, o czym świadczą dokumenty będące w posiadaniu Spółki, zarzuca innym osobom to, czego jest chodzącym przykładem. Zatrudnienie w spółce swojej kuzynki na stanowisku księgowej, która nie posiada do tego elementarnych kwalifikacji jest ewidentnym przykładem nepotyzmu i skrajnej nieodpowiedzialności.
 8. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 31.01.2018r. poprosiłam Pana Prezesa Majkowskiego o pokazanie mi dokumentu księgowego, świadczącego o tym, że Spółka JUMA osiągnęła zysk 400 tys. zł., o czym przeczytałam w artykule "Tygodnika ostrołęckiego"- wydanie makowskie z dnia 30.01.2018r. Zwłaszcza, że na koniec października była to kwota 169 tys. zł., a na koniec listopada 192 tys. zł.  Skąd ten wzrost? Niestety Pan Prezes nie był w stanie mi takiego dokumentu pokazać.
 9. Obawy dotyczące braku płynności finansowej przez Spółkę Juma dotyczyły zobowiązań krótkoterminowych. Zgodnie z przedstawionym wspólnikom bilansem na koniec listopada na koncie bankowym spółki wykazana była kwota 55 tys. zł. Natomiast same zobowiązania z tytułu dostaw i usług 530 tys., z czego do Spółdzielni spółka zalegała i nadal zalega ponad 30 tys. zł. Nie zrozumiałym jest dla mnie fakt, że skoro Pan Prezes tak świetnie sobie radził, to czemu angażował prywatne środki finansowe? I na jakiej zasadzie? Spółka Juma nie jest spółką cywilną.
 10. W dniu 24.01.2018r.  Pani Milena Majkowska - księgowa spółki "Juma" złożyła wypowiedzenie umowy o pracę. Miało to miejsce tuż po złożeniu wniosku przez członków Rady Nadzorczej reprezentujących SM "Jubilatka" o zwołanie Rady Nadzorczej w trybie pilnym z punktem dotyczącym odwołania Prezesa Zarządu Spółki "Juma". Decyzja ta jest dla Spółdzielni Mieszkaniowej  na tyle zastanawiająca a zarazem niepokojąca, że do 23.01.2018r. Zarząd Spółdzielni prosił do wyjaśnienie pewnych zobowiązań długo i krótko terminowych Spółki oraz ich spłatę. Niestety do dnia dzisiejszego nasze wątpliwości nie zostały wyjaśnione, ponieważ Pani księgowa przebywa na zwolnieniu lekarskim i była nieobecna na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 31.01.2018 .r
 11. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki "Juma" w dniu 31.01.2018r. na moje pytanie, czy prawdą jest, że Spółka "Juma" nie ma umowy na dostawę miału zapewniającą ciągłość dostaw surowca na obecny sezon grzewczy, Prezes Majkowski odpowiedział twierdząco, a za przyczynę nie zawarcia takiej umowy podał brak stabilności cen surowca. Prawda jest inna co wcześniej wykazałam, a więc niepłacenie za dostawy.

Przykładów nieodpowiedzialnego zarządzania spółką można by wskazywać jeszcze wiele, lecz nie czas i miejsce na to. Po dokładnej analizie dokumentacji spółki, do której dopiero teraz mamy dostęp w najbliższym czasie przedstawimy spółdzielcom szczegółowy raport.

Przywołane przeze mnie przykłady, zmusiły władze Spółdzielni do przerwania szkodliwej działalności Pana Majkowskiego na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki „Juma”, co zresztą uzyskało akceptację drugiego wspólnika  Miasta Maków Mazowiecki. Przypomnę Państwu, że podobne działania właściciela firmy INKLUZ doprowadziły do przerwania dostaw energii cieplnej do spółdzielczych mieszkań. I to my jako spółdzielcy ponieśliśmy największe szkody. Wtedy jednak nie mieliśmy żadnego wpływu na firmę INKLUZ i działania miasta w tej sprawie. Teraz na szczęście tak nie jest. Aby nie powtórzyła się ta tragiczna sytuacja z lat ubiegłych, postanowiliśmy ukrócić ten szkodliwy proceder. Efektem braku reakcji  z naszej strony byłyby zimne grzejniki w naszych mieszkaniach i niedające się przewidzieć straty finansowe dla Spółdzielni. Jedyną konsekwencją tego czarnego scenariusza dla Pana Majkowskiego byłoby to, że nie musiałby raz w tygodniu przyjeżdżać do Makowa, jak czynił to do tej pory, tylko by siedział przy ciepłym grzejniku w swoim domu w Ostrołęce i poświeciłby się całkowicie pracy w spółce ENERGA S.A, gdzie jest pełnoetatowym pracownikiem i jej akcjonariuszem.


Z poważaniem  i spółdzielczym pozdrowieniem,

Katarzyna Ciesielska

Prezes SM L-W „JUBILATKA”

2018-02-07 19:55 3522

Komentarze

~prawnik

"Łamanie prawa" Gdzie w spółdzielni???

~janek

Padają na tym forum (i nie tylko) poważne wzajemne (burmistrz, Majkowski, prezes spółdzielni) oskarżenia. Dla mnie wręcz prokuratorskie. Gdzie byli członkowie rad nadzorczych i zarządów spółki "Juma" i spółdzielni "Jubilatka", gdzie był nadzór właściciela "Jumy" - burmistrza? Wypadek Gadomskiego spowodował to, że ujrzeliśmy prawdziwe funkcjonowanie miasta, "Jubilatki" i "Jumy". Kumoterstwo, brak nadzoru, ukrywanie prawdy, wypłaty pieniędzy z kasy "Jubilatki" dla Gadomskiego.Nawet jak to było zgodne z prawem, to gdzie moralność biorącego pieniądze, uczciwość wobec członków spółdzielni. Majkowski oskarża prezes o podwójne tynkowanie elewacji, o prowadzenie działalności gospodarczej na majątku spółdzielni, przez niektóre osoby funkcyjne , które pracują w SM. Jeśli to wszytko jest prawdą, to powinien się tym zająć prokurator. Gdzie są członkowie spółdzielni, dlaczego pozwalają na takie rzeczy? Od dawna piszę, że spółdzielnia to wrzód na tyłku Makowa. Jej wpływ na to, co dzieje się w mieście jest zdecydowanie za duży, a wręcz - moim zdaniem -patologiczny. "Juma" nigdy nie będzie dobrze funkcjonowała, dopóki decydującą rolę w tej spółce odgrywa spółdzielnia. Zawsze będzie konflikt interesów. To, co dzieje się w mieście, to w znacznej części wina bezradnego społeczeństwa, któremu wszystko jedno, kto w tym mieście i jak rządzi. Brak społecznej kontroli, brak bezstronnych, nie uzależnionych od władzy i spółdzielni mediów, brak odważnych radnych powoduje, że władzunia robi, co chce. A ludzie, jak barany, idą na rzeź.

~dezinformacja

1/ w październiku Pan Majkowski już powinien nie pracować; 2/ koncesja winna być przed zawarciem umów powyżej 5 MW; 3/ i 7/ brak dostępu do dokumentów spółki w jednym punkcie zaś w kolejnym punkcie wykazanie znajomości dokumentów spółki, a poza tym co w spółdzielni to rodzina Pani i członków Zarządu spółdzielni nie pracuje? 4/ i 9/ o zaległościach to Pani wiedziała bo spółdzielnia udzieliła pożyczki 100 tys. zł, za czyja zgodą? 5/ zarzut ten czy kłamliwy najlepiej jak zainteresowane strony wyjaśnią miedzy sobą, o co chodzi, albo w sądzie, z chwilą uruchomienia kotłowni przez Jumę, kotłownia w "Domu Chłopa" winna być zamknięta, z uwagi na smog na osiedlu; 6/ ci członkowie Zarządu spółdzielni gdzie byli i co robili że Juma działa bez koncesji; 8/ i 10/ w dniu 31.01.2018r to Pan Majkowski wiedział że to jego ostatnie chwile w Jumie, ciekawe jak nastąpiło przekazanie majątku oraz dokumentów w Jumie; 11/ a kto i gdzie waży te dostawy opału do Jumy i do spółdzielni?

~analityk

Juma zaciągała pożyczki, kredyty na inwestycje, następował wzrost ilości odbiorców, tylko czy ten wzrost przychodów od tych odbiorców pokrywał i jest w stanie pokryć spłatę tych pożyczek na inwestycje??? Jeśli nie było podwyżek dla dotychczasowych odbiorców, to albo wcześniej płacili oni zawyżone opłaty, albo nad tym nikt nie panował? Analiza finansów i wzajemnych relacji finansowych między Jumą a spółdzielnią, świadczy tylko o tym, że w tym państwie dzieje się źle. Obecnie w miasto wszedł z gazem DUON, ilu potencjalnych odbiorców ciepła straciła przez to Juma. Czy będą chętni by wiązać się umową z tak niestabilnym dostawcą jakim stała się Juma? Podobno do Jumy podłączono urząd i bloki które ogrzewała spółdzielnia, trochę wierzyć mi się nie chce, bo spółdzielnia dostarczała podobno tańsze ciepło. Zmiana dostawcy ciepła wymaga zmiany opłat za ciepło, a na to trzeba czasu. Chyba, że znowu dokonano tego bez zatwierdzonej koncesji w tym zakresie. A tak na marginesie podłączenie do Jumy urzędu i bloków było dawno zapowiadane by ograniczyć smog na osiedlu.

admin

SZANOWNA PANI KATARZYNO CIESIELSKA. Mój były przełożony zwykł mawiać , że jeżeli ktoś chce opowiadać głupoty , niech lepiej nic nie mówi. Moim zdaniem idealnie to pasuje do wypowiedzi Pani prezes Katarzyny Ciesielskiej która usilnie się stara przekonać mieszkańców Makowa Mazowieckiego co do swoich racji – niestety czytając komentarze nie przynosi to oczekiwanego efektu. Proszę przyjąć do wiadomości że; 1 – Mieszkańcy Makowa jak również spółdzielni Jubilatka - mają swój iloraz inteligencji i jestem przekonany że domysły , półprawdy , impertynencje , wmawianie nieprawdy przez panią – niestety nie osiągną zamierzonego celu. Wszyscy wiedzą , że jedyną przyczyną odwołania mnie z Jumy – było tylko i wyłącznie zrobienie miejsca dla pani mentora – Lecha Gadomskiego. 2 – Jestem przekonany , że po trzech latach prezesury w Jubilatce , zasmakowała pani co to znaczy rządzić i decydować o tym , o czym do tej pory można było tylko pomarzyć. Może pani nawet namawiać ludzi do komentowania w Internecie , że w Jumie był Armagedon , moim zdaniem i tak to nie pomoże w akceptacji waszych działań wobec mojej osoby i spółki Juma. 3 – Niech pani wytłumaczy mieszkańcom Makowa , że będąc nieprzerwanie od 12 lat w Radzie Nadzorczej spółki Juma – zezwalała pani na niezgodne z prawem wypłacenie prawie 18 tys. zł – p. Lechowi Gadomskiemu , który jako zastępca burmistrza , ,,kontrolował swoją pracę jako prokurenta w spółce Juma. 4 – Proszę wytłumaczyć członkom spółdzielni mieszkaniowej Jubilatka , jaki to przepis prawny , stanowi o tym , że w latach 2015 i 2016 – wypłaciła pani zastępcy burmistrza – Lechowi Gadomskiemu kilkadziesiąt tysięcy złotych z kasy Jubilatki. 5 – A może porozmawiamy o sensie eksploatacji węglowego kopciucha będącego własnością jubilatki przy ulicy Pułaskiego. Zdaje pani sobie doskonale sprawę z tego że cena ciepła w porównaniu z Jumą – jest na tym samym poziomie wiedząc , że Juma ponosi koszty całym rokiem – SM Jubilatka tylko przez sezon grzewczy ( 6 – 7 miesięcy ). Gdzie ta perfekcja w zarządzaniu ? 6 – Proszę opowiedzieć członkom spółdzielni Jubilatka , jak kwitnie w niej prowadzenie działalności gospodarczej na majątku spółdzielni , przez niektóre osoby funkcyjne , które pracują w SM Jubilatka. Proszę opowiedzieć spółdzielcom o podwójnym wykonywaniu elewacji na niektórych budynkach. Czy zna pani tego typu przypadki poza Makowem , bo ja niestety nie. I na koniec pani prezes. Być może mógłbym być pani ojcem – różnica wieku między nami to prawie 20 lat. Oczekuję od pani odrobiny szacunku , przede wszystkim dla moich siwych włosów. Jestem przekonany , że ktokolwiek przeczyta pani tekst – nikt nie stwierdzi , że pisała to dorosła kobieta , brak tam subtelności , delikatności i innych cech które różnią mężczyzn od kobiet. W latach 70-tych bardzo modna była książka Jana Kamyczka – ABC dobrego wychowania. Polecam serdecznie , ale proszę przeczytać ze 3 razy ze zrozumieniem – wówczas pewne zachowania wejdą pani w krew. Pozdrawiam MAJKOWSKI KRZYSZTOF.

~koncesjonariusz

Łamanie prawa, wprowadzanie w błąd mieszkańców, naruszenie dobrego imienia władz Spółdzielni Mieszkaniowej „Jubilatka”, a w szczególności mojej osoby, a przy tym narażenie mieszkańców na długotrwałą utratę ciepła - tak podsumuje Prezes Spółdzielni Katarzyna Ciesielska pracę byłego już prezesa Spółki Juma p. Krzysztofa Majkowskiego. Pani Prezes Ciesielska od 12 lat w radzie nadzorczej Jumy, reprezentująca wspólnika Jumy czyli Spółdzielnię, zanim się wypowie o łamaniu prawa niech przeczyta wydruk z Urzędu Regulacji Energetyki: "Ad. 1 Jak uzyskać koncesję na wytwarzanie ciepła. Koncesjonowana działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania ciepła Kto powinien posiadać koncesję? Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne” uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: wytwarzania ciepła, z wyłączeniem wytwarzania ciepła w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nieprzekraczającej 5 MW. Promesa koncesji nie daje prawa do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie, w którym wymagane jest posiadanie koncesji, nie można zatem na podstawie promesy wykonywać działalności polegającej na wytwarzaniu ciepła. Może być jednak dokumentem ułatwiającym przedsiębiorstwu przeprowadzanie planowanej inwestycji, a także uzyskanie w przyszłości koncesji, ponieważ na etapie wnioskowania o promesę koncesji, przedsiębiorca musi zgromadzić określone dokumenty, o czym poniżej. Zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne do wniosku o wydanie promesy stosuje się odpowiednio art. 35. Wniosek o przedłużenie ważności koncesji przedsiębiorca powinien złożyć, zgodnie z art. 39 ustawy – Prawo energetyczne, nie później niż na 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem (decyduje data nadania wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe). Zgodnie z art. 35 ust. 2a ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy wniosek o udzielenie koncesji nie zawiera wszystkich wymaganych ustawą informacji lub dokumentów, Prezes URE niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Natomiast na podstawie art. 35 ust. 2b ustawy – Prawo energetyczne wniosek o udzielenie koncesji nieuzupełniony w wyznaczonym terminie w sposób spełniający wszystkie wymagane ustawą warunki pozostawia się bez rozpoznania. Skutkuje to zamknięciem sprawy i koniecznością ponownego złożenia wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, przy czym w nowym postępowaniu mogą zostać wykorzystane dokumenty złożone w Urzędzie wcześniej, o ile zachowały swoją aktualność. Ad.2 Jak uzyskać koncesję na przesyłanie lub dystrybucję ciepła. Koncesjonowana działalność gospodarcza w zakresie przesyłania lub dystrybucji ciepła. Kto powinien posiadać koncesję? Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”, uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: przesyłania lub dystrybucji ciepła, z wyłączeniem przesyłania lub dystrybucji ciepła, jeżeli łączna moc zamówiona przez odbiorców nie przekracza 5 MW. Stosownie do art. 3 pkt 4 i 5 ustawy – Prawo energetyczne, przesyłanie ciepła oznacza transport tego ciepła siecią ciepłowniczą do odbiorców przyłączonych do tej sieci, natomiast dystrybucja ciepła oznacza rozdział tego ciepła do odbiorców przyłączonych do sieci ciepłowniczej." Co Pani zrobiła żeby Juma działała zgodnie z prawem? Żeby były koncesje na wytwarzanie i przesył ciepła?

~Paulina c.

Jeśli Majkowski tak źle działał - to od czego była rada nadzorcza? Jakoś dziwnie nie przeszkadzało, dopóki nie było potrzeby znalezienia ciepłej miejscówki dla Lecha.... A pamiętam, że gdy Jumie prezesował Grabowiec, a Jubilatką rządził Gadomski to były czasy najdroższego ciepła w Makowie. Zawsze po rozliczeniu okresu grzewczego były kilkuset złotowe dopłaty do ogrzewania za mieszkanie o powierzchni 38 m. Dopiero ostatnie 2 - 3 lata nie musimy dopłacać takich sum. Wnioski nasuwają się same, wróci stare.

~lechu

Taka szopka jest odgrywana ... Dobra odwołali Makowskiego ale dlaczego na jego stolek wskakuje Lechu . szemracz , kretacz alkoholik . co z jego wyrokiem za potracenie babki . uuuukłady i $$ zadziałały?

~olo66

kompromituje się Pani do reszty - to przez te kilka lat rządów Majkowskiego gdzie Pani była ?! dokumentów nie dawał (niby), długi rosły - a Pani co ? cichutko ? nie zauważyła Pani jak tam źle ? czy może teraz przyszły rozkazy kogo odwołać i komu zrobić miejsce a ludziom się bajki opowiada, Wstyd !

~honorowy dawca

Współwłaściciele JUMY mówią jednym głosem - zgodnie - czyj to głos???

~jubilatka

Gdzie była Pani do końca 2017 roku? Była Pani w Zarządzie spółdzielni, jednym ze wspólników Jumy wraz z Zarządem /Brakoniecki, Bystrek/, członkiem rady nadzorczej Jumy. Nie ma koncesji, zapewne nie ma i promesy koncesji. Poda Pani ile w końcu Juma ma długu w sumie, ile do spłaty w 2018 roku i na czyje konto? Jeśli to Pani poda to będziemy wiedzieć co nas czeka w b.r. i w przyszłości? Poda Pani kto ogłosił przetarg w styczniu na rozwój ciepłownictwa w mieście, na opracowanie koncesji, itd? Czy Jumę stać na realizację tego opracowania? Czy Jumę stać na realizację inwestycji na około 1 mln złotych. Dlaczego poszliście w miał i węgiel? Bo było taniej, tylko, że na to nie można było pozyskać funduszy spoza miasta. Czy odbiorcy mają zapotrzebowanie na ciepło odpowiedniej wielkości i płacą oszczędnie czytaj mniej? Nie, bowiem będąc w radzie nadzorczej Jumy najpierw dbała Pani o to żeby Juma miała dochody, a co tam odbiorcy ciepła. Jest ich wiele i tak zapłacą ile im zapodamy. Z tym łamaniem prawa to proponuję zacząć najpierw od siebie. Poprzednik napisał, że od początku było wiadomo o Majkowskim, iż będzie gościem, wiadomo było, że to będzie swój Prezes, ale nie przewidziano, że to będzie do czasu swój Prezes. Co do kumoterstwa układów rodzinnych i towarzyskich, nie daleko trzeba szukać, wszyscy to widzą i piszą. Do choroby jasnej kto pozwala żeby Prezes i księgowa byli rodziną? 55 tys. zł na koncie, 530 tys. zł zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wyjaśni Pani to spółdzielcom i mieszkańcom Makowa. Prawdopodobnie jedną z przyczyn upadku INKLUZA był brak wsparcia tu w Makowie, poza tym nie dopuszczenie do tego aby INKLUZ wystąpił o koncesję do URE, bo będzie drożej, bo prawdopodobnie były interesy tu w Makowie. Myślę, że wszyscy zarządzający i nadzorujący Jumą, w tym szczególnie wspólnicy wiedzieli, że koncesja powinna być. A jak nie wiedzieli, że jej nie ma, to się dowiedzieli. Cała wina spada na Majkowskiego, tylko po Majkowskim pozostało echo, które trudno będzie wygasić.

~Bohdan56

Kto przyjmował do pracy Pana Prezesa gdy ten na pełnym etacie pracował w Ostrołęce. Jak można kierować firmą przyjeżdżając raz w tygodniu.

~jubilat

Chodzi oczywiście o Gadomskiego

~jubilat

Ona dzięki niemu została prezesową i teraz spłaca dług wdzieczności ratując d...ę wiecznie najeb...mu ubowcowi.

Dodaj komentarz

Twój mail będzie niewidoczny.