Niedziela, 18 Marca 2018 - Cyryla, Edwarda, Boguchwaly

Ogłoszenia o naborze wniosków - Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

W związku z niewyczerpaniem limitów projektowych dotyczących jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim ponownie zaprasza osoby bezrobotne do składnia wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dofinansowania) osobom bezrobotnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie makowskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu zostaną udzielone dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej osobom bezrobotnym spełniającym przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

 

 • osoba długotrwale bezrobotna

W myśl zasad projektu osoba bezrobotna staje się osobą długotrwale bezrobotną jeżeli pozostaje w ewidencji osób bezrobotnych przez co najmniej 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

 • osoba w wieku 50 lat i więcej

Aby spełnić to kryterium osoba bezrobotna musi ukończyć 50 lat najpóźniej w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

 • osoba z niepełnosprawnością

Aby spełnić to kryterium osoba bezrobotna musi w dniu przystąpienia do projektu posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności

 • osoba o niskich kwalifikacjach

Aby spełnić to kryterium osoba bezrobotna musi w dniu przystąpienia do projektu posiadać wykształcenie średnie lub niższe

 • kobieta

 

Nabór wniosków będzie trwał od 05.09.2017  do 20.09.2017.

Liczba refundacji ograniczona limitami projektowymi.OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE GRUPOWE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim ogłasza nabór wniosków na szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie makowskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach projektu zostaną udzielone dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej osobom do 29 roku życia włącznie, spełniających kryterium NEET (tj. osoby nie uczące się, nie pracujące i nie szkolące się ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni), w tym dla:

 

- osób długotrwale bezrobotnych, przy czym:

 • osoby, które nie mają ukończonych 25 lat stają się osobami długotrwale bezrobotnymi (w myśl zasad projektu) pozostając bez pracy przez okres 6-u miesięcy przed rozpoczęciem uczestnictwa w projekcie
 • osoby w wieku 25-29 lat stają się osobami długotrwale bezrobotnymi (w myśl zasad projektu) pozostając bez pracy przez okres 12-u miesięcy przed rozpoczęciem uczestnictwa w projekcie

- osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

- pozostałych osób z kategorii NEET w wieku 18-29 lat

 

Szkolenia będą dotyczyć zdobycia lub podwyższenia kwalifikacji w następujących dziedzinach:

operator wózków widłowych (jezdniowych) – szkolenie adresowane jest dla osób posiadających minimum ukończoną szkołę podstawową oraz stan zdrowia pozwalający na pracę w zawodzie kierowcy wózka jezdniowego

 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence) wraz
  z egzaminami uprawniającymi do uzyskania certyfikatu ECDL STANDARD - szkolenie adresowane jest dla osób posiadających minimum ukończoną szkołę podstawową

 

Nabór będzie trwał w dniach 05.09.2017-20.09.2017

Liczba uczestników ograniczona.


OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

W związku z niewyczerpaniem limitów projektowych dotyczących jednorazowych środków na  podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim ponownie zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
makowskim (II)”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach projektu zostaną udzielone dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej osobom do 29 roku życia włącznie, spełniających kryterium NEET (tj. osoby nie uczące się, nie pracujące i nie szkolące się ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni), w tym dla:

 

- osób długotrwale bezrobotnych, przy czym:

 • osoby, które nie mają ukończonych 25 lat stają się osobami długotrwale bezrobotnymi (w myśl zasad projektu) pozostając bez pracy przez okres 6-u miesięcy przed rozpoczęciem uczestnictwa w projekcie
 • osoby w wieku 25-29 lat stają się osobami długotrwale bezrobotnymi (w myśl zasad projektu) pozostając bez pracy przez okres 12-u miesięcy przed rozpoczęciem uczestnictwa w projekcie

- osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

- pozostałych osób z kategorii NEET w wieku 18-29 lat

 

Nabór będzie trwał w dniach 05.09.2017-20.09.2017

Liczba dotacji ograniczona.

Źródło: UP w Makowie Mazowieckim
2017-09-08 16:13 728

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie niewidoczny.