Czwartek, 22 Marca 2018 - Katarzyny, Boguslawa

Miasto wsparło remont starego kościoła

Podczas ostatniej sesji, która odbyła się 7 lipca, Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji parafii rzymsko-katolickiej p.w. św. Józefa w Makowie. Dotacja w wysokości 30 tys. zł przeznaczona zostanie na sporządzenie ekspertyzy technicznej i konserwatorskiej. Przyznane pieniądze pochodzą ze środków budżetu miasta na rok 2016.

O pomoc finansową zwrócił się do miasta proboszcz parafii św. Józefa. Parafia potrzebuje znaczących pieniędzy na prace inwentaryzacyjne i badawcze związane z zaleceniami pokontrolnymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, a także na ekspertyzę mykologiczną i konstrukcyjną stanu technicznego kościoła. Jak stwierdziła Rada, powyższe prace są dużym przedsięwzięciem finansowym dla parafii. Stąd decyzja o wsparciu ich przez miasto.

Szczegółowe zasady wypłacenia dotacji, jej przeznaczenia i sposobu rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej przez miasto z parafią p.w. św. Józefa.

2016-07-09 11:34 1617 parafia p.w. św. Józefa

Komentarze

~_ tez makowianin

jak zwykle wypowiedz osoby znającej sie na wszystkim, szczegolnie na kościele, chociaż w nim od lat nie był.. gratuluję znajomości życia księży i tego co robią z pieniędzmi na remont kościoła

~Makowianin

Potulne zbłąkane owieczki wesprą swój biedny kościół i jego 'panów'... Owieczka dorzuci tę przysłowiową cegiełkę na remont Babilońskiej świątyni a jej 'pan' jeden z drugim jeszcze z tej cegiełki zetną troszeczkę na jakiś wygodny samochód dla niestyranej życiem dupci :)

Dodaj komentarz

Twój mail będzie niewidoczny.