Zdrowie po przebytym koronawirusie

Trwająca od ponad roku pandemia wirusa SARS-CoV-2 pokazała, że niektórzy pacjenci mogą przechodzić zakażenie bezobjawowo albo skąpoobjawowo, zaś inni dotkliwie odczuwają objawy będące efektem wniknięcia koronawirusa do organizmu. W tym ostatnim przypadku powrót do zdrowia czasem bywa trudny. Jak odzyskać formę po koronawirusie? I jakie mogą być skutki zachorowania?

U większości osób, które zachorowały w wyniku zakażenia SARS-CoV-2, objawy utrzymywały się od kilku do kilkunastu dni, a proces całkowitego zdrowienia zajmował około dwóch tygodni. Ale o ile sama choroba nie trwa długo, o tyle długo mogą trwać tak zwane powikłania poinfekcyjne, inaczej zespół pocovidowy. Co ważne, zespół ten występuje nie tylko u pacjentów, którzy ciężko przechodzili koronawirusa, lecz także u tych, którzy praktycznie nie odczuwali skutków zakażenia.

Zespół pocovidowy

Osoby z zespołem pocovidowym odczuwają duszności, mają problemy ze złapaniem tchu, zmniejszoną wydolność oddechową, a co za tym idzie, również znacznie ograniczoną tolerancję wysiłkową. Dodatkowo skarżą się na zaburzenia rytmu serca, objawy mózgowe takie jak trudności z koncentracją, problemy z pamięcią krótkotrwałą oraz logicznym myśleniem, a także bóle mięśniowo-stawowe.

Jak długo mogą się utrzymywać te objawy? Nawet kilka miesięcy w zależności od ogólnego stanu zdrowia pacjenta, w tym występujących chorób przewlekłych, jego wieku oraz płci.

Leczenie długotrwałych skutków koronawirusa

Co zrobić, żeby odzyskać zdrowie po przechorowaniu koronawirusa? Zalecenia są różne w zależności od tego, jakiego układu dotyczą zaobserwowane problemy. Np. w przypadku duszności pacjenci powinni siedzieć lub leżeć w pozycjach, które niwelują albo zmniejszają dyskomfort oddechowy. Jeżeli mają problemy z tak zwaną mgłą mózgową, mogą trenować sprawność mózgu, układając puzzle, rozwiązując krzyżówki albo łamigłówki liczbowe.

Co ważne, każdy, kto okaże pozytywny wynik testu na COVID-19 może skorzystać z pomocy w ośrodkach dla ozdrowieńców, w których rehabilitacja prowadzona jest przez specjalistów i poprzedzona badaniami oceniającymi rzeczywisty stan zdrowia.

Jak odkazić mieszkanie po przebytym koronawirusie? Co zrobić, jeżeli pojawią się powikłania? Jak powinna wyglądać prawidłowa profilaktyka zdrowotna? Artykuły na te i inne tematy znajdziecie w poradniku: https://polmed.pl/zdrowie/

Długoterminowy wpływ COVID-19 na zdrowie

Na razie trudno jest określić, jaki będzie tak naprawdę długoterminowy wpływ zakażenia SARS-CoV-2 na zdrowie. W przypadku pacjentów z zespołem ostrej niewydolności oddechowej, mówi się, że problemy psychiczne i fizyczne mogą trwać nawet do kilku lat. Jeżeli chodzi o wspomniane kwestie zdrowia psychicznego, najbardziej narażeni na wystąpienie objawów depresji są ci, którzy musieli zostać podłączeni do respiratora albo spędzili dużo czasu w szpitalu.

Na ten moment można oszacować jedynie czas ustępowania objawów, nie da się jednak ocenić, jakie będą długoterminowe konsekwencje zachorowania.

Komentarze (0)
Skomentuj