Szkoły gotowe na zdalne nauczanie?

Nowe komputery, laptopy, projektory multimedialne – taki właśnie sprzęt  pojawi się niebawem w 130 szkołach na Mazowszu, w tym w 21 z subregionu ostrołęckiego. To efekt unijnego projektu realizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego. Jego wartość w tym roku wynosi blisko 22 mln zł.

Nie wszyscy uczniowie mają komputery

Z raportu przygotowanego przez Federację Konsumentów wynika, żeaż 50-70 tys. uczniów w Polsce nie posiada w domu komputera lub tabletu, a ponad milion uczniów współdzieli urządzenia z innymi domownikami[1]. Dlatego Mazowsze już drugi rok z rzędu realizuje projekt unijny, dzięki któremu nowoczesny sprzęt komputerowy trafia do mazowieckich szkół. Jego całkowita wartość to już ponad 55 mln zł. Co istotne, sprzęt otrzymają placówki, które do tej pory nie brały udziału w projekcie, w tym 21 szkół z regionu ostrołęckiego.

Jak zaznacza członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, to już druga edycja mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego. –Wszyscy mierzymy się ze skutkami pandemii. Zamknięcie, zdalna praca, zdalne nauczanie, a do tego bardzo często dochodzą braki w sprzęcie i wyposażeniu. Nie wszystkie szkoły stać na zakup laptopa czy tabletu dla swoich uczniów. Ten projekt ma pomóc w nauczaniu tradycyjnym i zdalnym – dodaje.

– W szkołach potrzebny jest sprawny sprzęt komputerowy – zaznacza członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska. – Tego typu wyposażenie jest bardzo kosztowne. Dlatego postanowiliśmy przy wsparciu unijnym zrealizować tak ważne inwestycje. Chcemy, aby mazowieckie szkoły były przygotowane na różne formy nauczania. W ramach dwóch edycji projektu z dofinansowania skorzystało w sumie 366 mazowieckich szkół dodaje.

Pomaga samorząd województwa mazowieckiego

Unijne dofinansowanie daje dużo możliwości – podkreśla dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II Katarzyna Brzuzy. – Nowy sprzęt komputerowy zwiększy atrakcyjność zajęć. Prezentacje, filmy czy animacje zachęcają najmłodszych uczniów do zgłębienia tematu. To jest inwestycja w przyszłość placówki.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu do szkół zostaną dostarczone nowe urządzenia i oprogramowanie. Będą to m.in. stanowiska komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, monitory interaktywne, laptopy, projektory oraz moduły i programy edukacyjne, w tym pakiety Office 365. Co ważne, uczniowie bez dostępu do sieci zostaną wyposażeni w internet mobilny. Program obejmuje również szkolenia oraz zdalne instruktaże, które pomogą nauczycielom i uczniom przygotować się do ewentualnego kolejnego okresu nauki zdalnej oraz efektywnie korzystać z zakupionego sprzętu.

Kto otrzymał pomoc?

W tym roku z subregionu ostrołęckiego sprzęt komputerowy otrzymają: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie, Szkoła Podstawowa im. K. S. Wyszyńskiego, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie, Szkoła Podstawowa im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Komorowie, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Starym Szelkowie, Szkoła Podstawowa w Olszewce, Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Różanie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jasienicy, Liceum Ogólnokształcące im. Strzelców Kurpiowskich w Kadzidle, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie, Szkoła Podstawowa w Lipnikach, Szkoła Podstawowa im. Świętego Stanisława Kostki w Amelinie, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle, Szkoła Podstawowa nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce, Szkoła Podstawowa nr 3 im. A. Mickiewicza w Ostrołęce, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Ostrołęce.

W 2020 roku z subregionu ostrołęckiego sprzęt komputerowy otrzymały: Szkoła Podstawowa w Karniewie, Zespół Szkół Powiatowych w Jednorożcu Liceum Ogólnokształcące w Jednorożcu, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krasnem, Zespół Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Wąsewie, Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie, Zespół Szkół w Starym Bosewie, Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie, Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim, Szkoła Podstawowa w Somiance, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nurze, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Węgrzynowie, Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Bogutach – Piankach, Szkoła Podstawowa im. Edwarda Rolskiego w Drążdżewie, Szkoła Podstawowa im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej, Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Różanie, Szkoła Podstawowa nr 2, im. Jana Kochanowskiego w Makowie Mazowieckim, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czarni, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie, Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce, I Liceum Ogólnokształcące im. Generała J. Bema w Ostrołęce, Liceum Ogólnokształcące im.Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce, Szkoła Podstawowa im. Mjr. Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie, Zespół Placówek Oświatowych w Sypniewie, Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Przasnyszu, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie, Szkoła Podstawowa z Przedszkolem w Nowej Wsi, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II- Papieża Polaka w Starym Lubotyniu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Rzewniu, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Czerwonce, Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Broku, Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej.

Projekt „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”


[1] Raport Federacji Konsumentów, http://www.federacja-konsumentow.org.pl/s,1479,wykluczenie-cyfrowe-podczas-pandemii.html

Komentarze (0)
Skomentuj