Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu z Nagrodą Marszałka

Znamy laureatów XXII edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. W Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie laureaci odebrali statuetki z rąk marszałka Adama Struzika. Wśród nagrodzonych znalazło się Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu. Nagrody trafiły również do laureatów ubiegłorocznej edycji, podczas której, ze względu na pandemię, nie można było zorganizować uroczystej gali.

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień na Mazowszu. W gronie laureatów mamy ludzi, którzy całym swoim życiem udowadniają, jak ważna jest praca dla lokalnych społeczności podkreśla marszałek Adam Struzik. – Pasjonatów z głowami pełnymi pomysłów, ludzi niezwykle twórczych i aktywnych. Możemy ich śmiało nazwać ambasadorami naszego regionu, bo ich praca jest wizytówką całego Mazowsza, inspiracją i mobilizacją do odkrywania bogactwa naszego regionu.

Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się przedstawiciele różnych pokoleń, reprezentujący różne nurty i spojrzenia na rzeczywistość, których wspólnym celem jest zwrócenie uwagi na pielęgnowanie i dbałość o zachowanie dziedzictwa narodowego. Każdy z nagrodzonych otrzymał statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł.

W gronie laureatów znalazło się działające od 1972 r. Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu – jedna z pierwszych instytucji kulturalnych na Kurpiach, zajmująca się wspieraniem twórców ludowych i promocją kultury ludowej. Centrum prowadzi m.in. warsztaty, organizuje wyjazdy i konkursy dla dzieci związane z kurpiowską tradycją. Od 1974 r. przy centrum działa Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna”, a od 2020 r. Multimedialne Muzeum w Dzwonnicy w Myszyńcu. W swoim dorobku może pochwalić się także organizacją największych i najważniejszych kurpiowskich imprez m.in. Miodobranie Kurpiowskie, Jarmark Kurpiowski czy Noc Sobótkowa. W 2016 r. wraz z mieszkańcami Kurpiowszczyzny ustanowiło Rekord Polski w Kategorii „Największe Zgromadzenie Osób w Strojach Kurpiowskich” angażując w zadanie 467 osób. Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu za swoją działalność zyskało także liczne wyróżnienia i nagrody. Jak podkreśla Zdzisław Ścibek, dyrektor Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu Nagroda Marszałka to uznanie i podkreślenie całokształtu działalności ośrodka. – Jesteśmy ośrodkiem z 40-letnią historią i co najważniejsze jednym z pierwszych ośrodków kultury na terenie kurpiowszczyzny. Mamy za sobą znacząca historię i czujemy na sobie ciężar odpowiedzialności. Opieramy się na bazie związanej z rozwojem kultury i folkloru kurpiowskiego, ale nie tylko. Prowadzimy działania typowe dla ośrodka kultury – zajęcia muzyczne, wokalne, ceramiczne, fotograficzne czy komputerowe – wymienia. – Dostosowujemy swoją ofertę do potrzeb lokalnego rynku. Szukamy nowych form oddziaływania. Uruchomiliśmy własną telewizję internetową, wydajemy publikacje. Na pytanie o plany na przyszłość dyrektor Ścibek odpowiada, że ośrodek wciąż poszerza formy działalności, m.in. o Multimedialne Muzeum w Dzwonnicy w Myszyńcu. – Prowadzimy również projekty wymiany międzynarodowej. W tej chwili jesteśmy w trakcie wymiany z Ukrainą. Od listopada chcemy uruchomić salę kinową, tak aby co najmniej dwa razy w miesiącu w Myszyńcu odbywały się projekcje – informuje.

Nagrody z rąk marszałka Adama Struzika odebrali również ubiegłoroczni laureaci Nagrody Marszałka. Wśród nich znalazło się Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej organizujące liczne wydarzenia, imprezy, festyny, pikniki, festiwale, konkursy, rajdy, odczyty i spotkania poświęcone historii integrując w ten sposób społeczność lokalną. Stowarzyszenie wydaje również publikacje np. bezpłatny miesięcznik „Wieści znad Orzyca” i cykliczny kwartalnik „Krasnosielcki Zeszyt Historyczny”. W 2019 r. zainicjowało rozpoczęcie badań genetycznych Y-DNA, które pozwoli ustalić pochodzenie mieszkańców doliny Orzyca.

Komentarze (0)
Skomentuj