Pora przygotować się na wysokie ceny

Poniżej publikujemy wpis z FB prezes Katarzyny Ciesielskiej wyjaśniający gigantyczny wzrost cen za ogrzewanie.

Szanowni Państwo, Drodzy Spółdzielcy!!!

W dniu 18 maja 2022 roku Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Jubilatka” w Makowie Mazowieckim otrzymał od spółki ciepłowniczej „Juma” Sp. z o.o. zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki taryfy ciepła obowiązujące od 1 czerwca 2022 roku. Cena 1 GJ i mocy zamówionej wzrosła o ponad 60%. Nie są to ostatnie w tym roku podwyżki, ponieważ ceny węgla są niestabilne i stale rosnące. Ponadto istnieje zagrożenie spowodowane brakiem ciągłości dostaw opału. Analizując obecny rok na przykładzie cen zakupu miału do kotłowni przy ul. Generała Pułaskiego 2 wyglądało to następująco:

styczeń – luty 2022 kupowaliśmy węgiel po cenie brutto 960 zł. /tona,

marzec 2022 cena wzrosła do 1700 zł. /tona,

kwiecień 2022 cena wynosiła 2150 zł/tona,

maj 2022 cena wynosi 2488 zł./tona.

Od czerwca planowana jest kolejna podwyżka o około 200 zł. na tonie. Na dzień dzisiejszy Spółdzielni zgromadziła zapas na sezon grzewczy 2022/2023 około 350 ton. Żeby zapewnić ciągłość dostaw energii cieplnej w przyszłym sezonie grzewczym musimy uzupełnić zapas o około 450 ton. Obecnie robimy wstępne rozliczenie sezonu grzewczego 2021/2022 (sezon grzewczy zakończyliśmy 9 maja 2022), aby móc ustalić wysokość zaliczek na przyszły sezon grzewczy. Biorąc pod uwagę niestabilną sytuację na rynku, oraz galopujący wzrost cen węgla i paliw trudno przedstawić racjonalną kalkulację zaliczek.

W związku z zaistniałymi problemami w dziedzinie ciepłownictwa w dniu 14 kwietnia 2022 roku zwróciliśmy się do Burmistrza Miasta i Rady Miejskiej Makowa Mazowieckiego z zapytaniem czy są i na jakim etapie prowadzone rozmowy i plany rozbudowy centralnej ciepłowni poprzez zastosowanie rozwiązań energii odnawialnej i energii z odzysku, tak aby była możliwość podłączenia obiektów, które obecnie ogrzewane są z kotłowni przy ul. Gen. Pułaskiego 2, gdyż uważamy że tylko takie rozwiązania mogą ustabilizować ceny ciepła w naszym mieście. W dniu 6 maja otrzymaliśmy informacje, że Miasto Maków Mazowiecki złożyło wniosek w ramach pilotażowego nadzoru Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne modernizacji systemu ciepłowniczego z kwotą dofinansowania wynoszącą 9 500 000,00 zł. tj. 95% wartości inwestycji. Aktualnie nie ma jeszcze decyzji o przyznaniu dofinansowania. Natomiast z uwagi prowadzone inne inwestycje Miasto nie posiada wolnych środków na ten cel. W związku z powyższym stoimy przed ogromnym problemem dużych podwyżek cen energii cieplnej, na co jako Spółdzielnia nie mamy wpływu. Będziemy Państwa na bieżąco informować o decyzjach dotyczących modernizacji miejskiej kotłowni.

Z poważaniem, Katarzyna Ciesielska Prezes SM L-W „Jubilatka”

ciepłoJumapodwyżkaSpółdzielnia Mieszkaniowa Jubilatka
Komentarze (1)
Skomentuj
  • MAKDON

    jest w makowie pan od cip(ł)a spec NIECH G(O)RZEJE