Ponad 90 inwestycji w powiecie makowskim. Na co dostali pieniądze?

Za nami połowa roku, a wraz z nią przyszedł czas na podsumowanie. Sprawdź, jakie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w powiecie makowskim. Wsparcie od samorządu Mazowsza otrzymało ponad 90 inwestycji.

Ponad 90 inwestycji w powiecie makowskim – to efekt tegorocznych programów wsparcia samorządu Mazowsza, który w tym roku realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Dziewięć z nich zostało już rozstrzygniętych.

Jak zaznacza członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc (sejmikowy klub KO), potrzeb w naszym regionie jest wiele. – A my staramy się pomagać gminom i powiatom im sprostać. Dofinansowywane przez nas inwestycje to projekty, o których rozmawiamy z wójtami, burmistrzami i starostami podczas naszych wizyt w regionie. Dlatego wiemy, że mieszkańcy oczekują tych inwestycji, a samorządy lokalne często bez naszej pomocy nie dałyby rady ich zrealizować. Zależy nam przede wszystkim na komforcie życia Mazowszan.

Mazowsze dla działkowców

„Mazowsze dla działkowców 2022” to jeden z programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, którego głównym celem jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej. W tym roku w powiecie makowskim dofinansowanie w wysokości 16 tys. zł trafi na modernizację świetlicy działkowców wraz z zakupem wyposażenia dla ROD Metalowiec.

Mazowsze dla czystego powietrza

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie makowskim dofinansowane zostaną 4 projekty, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 118,4 tys. zł. Dofinansowane zostały:

– kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej wraz z przeprowadzeniem 2 audytów energetycznych na terenie gminy Karniewo – 16,1 tys. zł;

– kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie miasta Maków Mazowiecki – 25,8 tys. zł;

– przeprowadzenie akcji informacyjno- edukacyjnej dotyczącej niskiej emisji oraz dobrych praktyk energetycznych na terenie gminy Młynarze – 45,9 tys. zł;

– czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Maków Mazowiecki – 30,5 tys. zł.

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Władze województwa dofinansują w tym roku 157 zadań. W powiecie makowskim wsparcie w wysokości 347,8 tys. zł otrzyma 6 inwestycji.

Dofinansowane zostały:

– modernizacja oświetlenia ulicznego na Osiedlu Polna, ulice: Tuwima, Iwaszkiewicza, Staffa i Nałkowskiej w Makowie Mazowieckim – 54 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w gminie Czerwonka – 55,7 tys. zł;

– wymiana lamp oświetlenia ulicznego na terenie gminy Różan – 75,5 tys. zł;

– utworzenie terenów zieleni na terenie gminy Szelków – 63,7 tys. zł;

– energooszczędne solarne oświetlenie zewnętrzne na terenie gminy Rzewnie – 28,8 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w gminie Młynarze – 70 tys. zł;

Jak zauważa Janina Ewa Orzełowska (sejmikowy klub PSL) członkini zarządu województwa mazowieckiego, nowy autorski program samorządu Mazowsza cieszył się dużym zainteresowaniem wśród beneficjentów. – To pokazuje, jak bardzo gminom zależy na wprowadzaniu pozytywnych, proekologicznych zmian. Po latach stawiania na nowoczesność i tworzenie przestrzeni z betonu, wracamy na dobre, zielone tory. Obecny trend daje nadzieję, że będziemy oddychać czystym powietrzem i zyskamy przestrzeń, w której będziemy żyć w symbiozie z naturą.

Mazowsze dla sołectw

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie makowskim w tym rokudofinansowanych zostanie aż 46 inwestycji,na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 448,3 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– instalacja fotowoltaiczna na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budzyno Walędzięta – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzyżewo Jurki – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie miejsca rekreacyjno – integracyjnego w miejscowości Krzyżewo Marki – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kałęczyn – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Budzyno Lipniki i Nowe Zacisze – 10 tys. zł;

– zakup wraz z montażem  wiat przystankowych w sołectwie Żabin Karniewski – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie terenu przy stawie w sołectwie Chrzanowo-Bronisze – 10 tys. zł;

– modernizacja budynku gminnego w sołectwie Chełchy -Klimki – 10 tys. zł;

– modernizacja  budynku gminnego w sołectwie Romanowo – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Byszewo – 10 tys. zł;

– remont łazienki w strażnicy w miejscowości Amelin – 10 tys. zł;

– remont dachu na strażnicy w miejscowości Grądy – 10 tys. zł;

– montaż detektorów prędkości w miejscowości Drążdżewo – 10 tys. zł;

– termomodernizacja strażnicy w miejscowości Chłopia Łąka – 10 tys. zł;

– modernizacja wiaty przystankowej w miejscowości Krasnosielc – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola-Józefowo – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Łazy – 10 tys. zł;

– wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Bobino Wielkie – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kalinowiec – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Chodkowo-Kuchny – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Chodkowo Wielkie – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobino-Grzybki – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zawady-Huta – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Bogdalec – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Płoniawy – 10 tys. zł;

– montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Chełsty – 10 tys. zł;

– wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy LED w miejscowości Chrzczonki – 6,8 tys. zł;

– montaż oświetlenia drogowego w ciągu dróg gminnych na terenie miejscowości Brzóze Duże – 10 tys. zł;

– montaż oświetlenia drogowego w miejscowości Rzewnie – 10 tys. zł;

– montaż oświetlenia drogowego w miejscowości Mroczki Kawki – 10 tys. zł;

– wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Drozdowo – 10 tys. zł;

– wymiana lamp oświetlenia ulicznego i montaż lampy solarnej w miejscowości Łasiewity – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego oraz remont przystanku autobusowego w miejscowości Napiórki Ciężkie – 10 tys. zł;

– wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Grudunki – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie przestrzeni w centrum sołectwa Nowe Sypniewo – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chełchy – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jarzyły – 10 tys. zł;

– poprawa estetyki wsi poprzez ułożenie kostki brukowej wokół Domu Kultury w sołectwie Nowe Gąsewo – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Rawy – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie placu wiejskiego w sołectwie Boruty – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie placu wiejskiego oraz budowa oświetlenia w miejscowości Olki – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Strachocin – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaptury – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Grzanka – 8 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Rostki – 7,5 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Głódki – 6 tys. zł.

Mazowsze dla sportu

„Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować 502 obiekty sportowe. W tym roku z 255 nadesłanych wniosków na dofinansowanie może liczyć aż 190 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy rekordowe 41 mln zł. W powiecie makowskim wsparcie w wysokości ponad 1,2 mln zł otrzyma 7 inwestycji.

Dofinansowane zostały:

– budowa placu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Sewerynowo – 129 tys. zł;

– budowa siłowni plenerowej wraz ze skocznią do skoku w dal na terenie Zespołu Szkół w Krasnosielcu i Zespołu Szkół w Różanie – 300 tys. zł;

– budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III – 250 tys. zł;

– remont pomieszczeń, poprawa estetyki i funkcjonalności otoczenia budynku użyteczności publicznej w celu utworzenia Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji na potrzeby masowego uprawiania sportu w miejscowości Łachy Włościańskie – 300 tys. zł;

– modernizacja boiska sportowego w Krasnosielcu – 100 tys. zł;

– modernizacja stadionu w Różanie poprzez wymianę oświetlenia głównego oraz zakup stojaków na rowery – 94,5 tys. zł.

– przebudowa budynku zaplecza techniczno-socjalnego na Gminnym Stadionie Sportowym w Sypniewie – 63,7 tys. zł.

Mazowsze dla straży pożarnych

Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP, dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. W ramach naboru wpłynęły w sumie 244 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 7,1 mln zł. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, dofinansowanie w wysokości w sumie ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast. Znalazło się wśród nich także 9 strażnic z powiatu makowskiego. Na ich remonty lub modernizacje samorząd województwa przeznaczył blisko 222 tys. zł.

– Remonty strażnic to często bardzo kosztowne inwestycje zwłaszcza teraz, gdy rośnie inflacja, a wraz z nią ceny towarów i usług budowlanych. Wiemy, ze budżety gminne same mogłyby tego nie udźwignąć – dodaje radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak (klub PSL).

Dofinansowane zostały:

– remont strażnicy OSP Stara Zblicha, gmina Płoniawy-Bramura – 30 tys. zł;

– modernizacja strażnicy OSP Mamino, gmina Sypniewo – 30 tys. zł;

– modernizacja strażnicy OSP Przeradowo, gmina Szelków – 17 tys. zł;

– modernizacja strażnicy OSP Szygi, gmina Różan – 30 tys. zł;

– modernizacja strażnicy OSP Grądy, gmina Krasnosielc – 30 tys. zł;

– modernizacja strażnicy OSP Czerwonka, gmina Czerwona – 30 tys. zł;

– remont strażnicy OSP Słoniawy, gmina Karniewo – 26 tys. zł;

– modernizacja strażnicy OSP Osłowo, gmina Rzewnie – 15 tys. zł;

– modernizacja strażnicy OSP Sieluń, gmina Młynarze – 14 tys. zł.

W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje również zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej. W tym roku dofinansowanie w wysokości ponad 11,8 mln zł trafi do 265 gmin dla 463 jednostek OSP. Znalazło się wśród nich 10 ochotniczych straży pożarnych z powiatu makowskiego, na których wsparcie samorząd Mazowsza przeznaczy blisko 335 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– sprzęt specjalistyczny dla OSP Czerwonka – 9,6 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny dla OSP Karniewo – 20 tys. zł;

– nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Ogony – 100 tys. zł;

– nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Węgrzynowo – 80 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny dla OSP Różan – 17,5 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny dla OSP Zamość – 1,5 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny dla OSP Sypniewo – 2,5 tys. zł;

– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Sławkowo – 1,2 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny dla OSP Gąsewo – 2,5 tys. zł;

– nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Stary Szelków – 100 tys. zł.

Mazowsze dla równomiernego rozwoju

W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” dofinansowane zostaną 34 inwestycje dotyczące modernizacji dróg gminnych i powiatowych, 7 – projektów kulturalnych, 18 – edukacyjnych oraz 56 dotyczących m.in. infrastruktury sportowej, społecznej czy kanalizacyjno-wodociągowej. Wsparcie w wysokości ponad 5,5 mln zł otrzyma 7 projektów z powiatu makowskiego.

Dofinansowane zostały:

– przebudowa dróg gminnych w gminie Płoniawy-Bramura w miejscowościach Młodzianowo i Bogdalec – 3,7 tys. zł;

– remont nawierzchni dwóch dróg gminnych (nr 210203W i nr 210254W) w miejscowości Zaręby oraz remont nawierzchni drogi gminnej (nr 210213W) w miejscowości Byszewo – 600 tys. zł;

– zakup, dostosowanie pomieszczeń oraz montaż wieloosobowej komory hiperbarycznej w SPZOZ w Makowie Mazowieckim – 1,8 mln zł;

– budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem gmina Rzewnie – 927 tys. zł;

– rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Drążdżewie – 960 tys. zł;

– Wyposażenie gabinetu stomatologicznego, znajdującego się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Rzewniu – 150 – tys. zł;

– Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej w Makowie Mazowieckim – 700 tys. zł.

Mazowsze dla zabytków

W ramach programu Mazowsze dla zabytków aż 135 zabytków w całym regionie przejdzie prace remontowe i konserwatorskie. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku ponad 11 mln zł. W powiecie makowskim wsparcie w wysokości 130 tys. zł trafi na

– remont budynku Domu Kultury w Gąsewie Poduchownym – 50 tys. zł;

– prace konserwatorsko-malarskie wnętrza kościoła w Sieluniu – nawy boczne, chór i kruchta – 80 tys. zł;

Komentarze (2)
Skomentuj
  • Bożenna

    Jako makowianka wstydzę się za władze,że mieszkańcy wsi u siebie mają wiaty przystankowe chroniące przed deszczem i.t.d. a przyjadą do Makowa ,jakby nie było miasta i nie ma nawet wiaty,nie mówiąc o przystanku na miarę dwudziestego pierwszego wieku.

  • wert

    Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej w Makowie Mazowieckim – 700 tys. zł. A gdzie ten piękny dworzec??