Podaruj 1 % podatku dla Stowarzyszenie Pomocy Liceum

Kilka słów o Stowarzyszenie Pomocy Liceum im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowiecki.

Stowarzyszenie Pomocy Liceum działa od 2006 roku. Stowarzyszenie przez lata wspierało szkołę i uczniów naszego Liceum na wielu płaszczyznach.

Rok rocznie biblioteka szkolna otrzymuje od Stowarzyszenia wsparcie finansowe na rzecz zakupu nowych książek. W obecnym roku szkolnym we współpracy z Komitetem Rodzicielskim zostały również zakupione nowoczesne komputery do szkolnej czytelni.

Najlepsi uczniowie naszej szkoły są co roku wynagradzani za ciężką pracę na rzecz rozwoju i poszerzania horyzontów wiedzy. We wrześniu najlepsi uczniowie klas II i III liceum są nagradzani za bardzo dobre wyniki w nauce stypendiami. Absolwenci liceum, którzy osiągnęli najwyższe wyniki z egzaminu dojrzałości z matematyki, fizyki oraz chemii otrzymują nagrody rzeczowe i finansowe.

Swego rodzaj novum w liceum są dodatkowe zajęcia z matematyki oraz fizyki na kilku poziomach prowadzone przez nauczycieli ponadgimnazjalnych. Uczniowie mają możliwość utrwalania materiału lub zdobycia nowej wiedzy. Dodatkowe zajęcia są całkowicie finansowane przez Stowarzyszenie.

Jak mogą Państwo zauważyć Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań, aby na każdym kroku zapewnić naszym uczniom możliwość rozwoju nie tylko swojej wiedzy, ale także zainteresowań. Stowarzyszenie poświęca na te cele duże środki finansowe, mimo tego nie zamierzamy rezygnować z jakiejkolwiek formy wsparcia naszych podopiecznych.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe poprzez przekazanie 1% w deklaracjach podatkowych za 2021 rok na Stowarzyszenie Pomocy Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim wpisując KRS 0000278531.

prosimy również o dokonywanie wpłat indywidualnych w postaci darowizn na poniższy numer konta 91 1240 5325 1111 0000 5051 3853 na Stowarzyszenie Pomocy Liceum ogólnokształcącego im. marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckiem, ul. Kopernika 2, 06-200 Maków Mazowiecki. Nasi uczniowie są naszą najlepszą inwestycją na przyszłość, pomóżcie nam zagwarantować im start o jakim może tylko pomarzyć wielu uczniów i szkół w naszym kraju.

Dyrekcja,
Nauczyciele,
a przede wszystkim Uczniowie dziękują za przekazanie 1% lub darowizn na cele szkoły.

1% podatku
Komentarze (0)
Skomentuj