Dyskusja o szczęściu w liceum

Dyskusja o szczęściu w liceum 

Dlaczego wszyscy chcą być szczęśliwi, a tylko niewielu to się udaje? Czym jest szczęście i gdzie szukać? Co robić lub czego nie robić by być szczęśliwym? Odpowiedzi na te i inne pytania związane z tematem dyskusji poszukiwali uczniowie, nauczyciele i rodzice w czasie debaty „Filozofia szczęścia XXI wieku”, która odbyła się w makowskim liceum w piątek 6 marca.

Uczestnicy debaty zebrali się w hali sportowej. Byli wśród nich uczniowie klas pierwszych i drugich makowskiego liceum, nauczycie, przedstawiciele rodziców i zaproszeni goście, którzy później wzięli udział w debacie, dzieląc z jej uczestnikami swoimi przemyśleniami na temat szczęścia. Wśród gości znaleźli się starosta powiatu makowskiego Zbigniew Deptuła, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej Grażyna Gadomska, przedstawiciele Rady Rodziców – Dorota Tyburska i Eryk Turowski, przedstawiciele rodziców – Jerzy Dąbrowski i Waldemar Chrzanowski.

Głos w dyskusji zabierali także ksiądz Jacek Darmofalski, Stefan Marciniec – nauczyciel LO oraz Nina Brzezińska, dyrektor liceum.

Debatę prowadziła jej inspiratorka i główna organizatorka, Halina Trela.
O szczęściu po angielsku

Poza głównym celem zawartym w temacie debaty, czyli poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie czym jest szczęście i jak można je odnaleźć, wydarzenie to miało drugi ważny cel: rozwijanie kompetencji kluczowych, jakimi są umiejętność publicznego zabierania głosu i komunikacji w różnych językach. Są to również priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej na bieżący rok szkolny. Dlatego też pierwsza część debaty odbyła się w języku angielskim,. Wzięli w niej udział: Barbara Szewczak IIc

 • Gabriela Czapska Id
 • Zuzanna Kowalkowska, Ewelina Olszewska i Karolina Żurawińska Ic
 • Aleksandra Nowotka Ib
 • Kamila Lewandowska II a
Szczęście według uczniów

W kolejnej części debaty zabrali głos uczniowie klas pierwszych i drugich, którzy dzielili się z uczestnikami debaty efektami swoich poszukiwań odpowiedzi na pytania o to czym jest szczęście i jak można je osiągnąć.

Głos zabrali:

 • Magdalena Rykowska, Aleksandra Nowotka z Ib.
 • Ewelina Olszewska, Zuzanna Kowalkowska i Karolina Żurawińska z Ic.
 • Ewa Adamkiewicz i Gabriela Czapska z Id.
 • Kamila Lewandowska i Adam Łukaszewski z IIa.
 • Mikołaj Kos, Marcin Kozłowski i Tymoteusz Bednarowski z IIb.
 • Barbara Szewczak z IIc.
 • Natalia Kurowska, nasza maturzystka z IIId.
Szczęście według dorosłych

Po uczniach przyszła kolej na dorosłych. O szczęściu z perspektywy chrześcijańskiej mówił ksiądz Jacek Darmofalski. Do świętego Augustyna i jego rozważań o szczęściu odwoływał się również przedstawiciel rodziców Jerzy Dąbrowski. Grażyna Gadomska mówiła o szczęściu z perspektywy psychologicznej.

Stefan Marciniec mówił z kolei bardzo osobiście o swoich przemyśleniach na temat szczęścia. Jako jedyny z uczestników debaty przyznał otwarcie, że czuje się człowiekiem szczęśliwym.

Muzyczne przerywniki

Poszczególne bloki dyskusji okraszone były muzycznymi przerywnikami. Mateusz Tyburski z towarzyszeniem uczniów i uczennic śpiewał piosenki związane z tematem debaty. Wykonawcy nagradzani byli gorącymi oklaskami.

Rozstrzygnięcie konkursu na aforyzm o szczęściu

W trakcie debaty rozstrzygnięty został szkolny konkurs na aforyzm o szczęściu. Wygrał Andrzej Dobrowolski.

„Trudno mówić o szczęściu gdy jesteśmy niezadowoleni z dzisiaj, zatroskani o jutro i rozżaleni decyzjami podjętymi wczoraj” – tak brzmi zwycięski aforyzm.

Podziękowania

Na zakończenie debaty Halina Trela złożyła podziękowania.

– Bardzo dziękuję uczniom, którzy wzięli udział w debacie, nauczycielom, rodzicom i zaproszonym gościom. Słowa podziękowania za pomoc organizacyjną kieruję także do Jolanty Perzanowskiej, Agnieszki Kuchta, Janusza Gołysia, Konrada Zyśka oraz Jakuba Antczaka i Kamila Kymony ze szkolnego radiowęzła – powiedziałą Halina Trela.

Temat na czasie

Po zakończeniu debaty rozmawialiśmy z jej uczestnikami, zarówno młodymi jak i dorosłymi. Zgodnie twierdzili, że była potrzebna, a temat jest jak najbardziej na czasie. Warto czasem się na chwilę zatrzymać i zastanowić czym jest szczęście i jak się do niego przynajmniej przybliżyć – mówili zgodnie.

Na zdjęciach: debata o szczęściu w makowskim liceum, 6 marca 2020 roku.
debatadyskusjadyskusja o szczęściufilozofia szczęściaGrażyna GadomskaHalina TrelaJacek DarmofalskiJerzy DąbrowskiLiceum nr I im. Marii Curie- Skłodowskiej w Makowie MazowieckimLiceum Ogólnokształcące w Makowie MazowieckimLOMateusz TyburskiNina BrzezińskaStefan Marciniecświęty AugustynszczęścieZbigniew Deptuła
Komentarze (3)
Skomentuj
 • Parafia

  Zarażeni przewiezieni do Raciborza a mieszkający w Rybniku po przyjezdzie z Włoch chodzili tydzień po Rybniku. Jak każdy czlowiek. Do sklepów. Do kościoła.

  A teraz mówią że wszystkich których mogli zarazić namierzyli

 • Tygrysek

  Czy gdzieś w internecie jest zapis wypowiedzianych „zielonych” myśli Zbysia o szczęściu z tego spotkania? Czy już zmodyfikowano tabliczkę dziękczynną na korytarzu o aforyzm z tego spotkania? Bo „Aforyzm jest ostatnim ogniwem długiego łańcucha myśli.”

 • Zdj

  Czy zdjęcia nie mogą się u Was pojawiać w formie galerii? W takich artykułach jak powyższy byłoby to spoko. Przez wrzucanie zdjęć jedno pod drugim strona ładuje się dłużej i wygląda to słabo…